วัดเขาอุดมพร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิมียาดีรักษาโรคที่คิดไม่ถึงติดต่อสอบถามยาดีได้ที่ ท่านพระครูปลัดธวัชชัย ถิตติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดเขาอุดมพร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ(เจ้าคณะตำบลห้วยยายจิ๋วเขต2)เบอร์โทร087-239-3444

วัดเขาอุดมพร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

มียาดีรักษาโรคที่คิดไม่ถึงโรคที่ไม่หน้ารักษาได้

รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่

พระครูปลัดธวัชชัย ถิตติปัญโญ

เจ้าอาวาส วัดเขาอุดมพร 

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

(เจ้าคณะตำบลห้วยยายจิ๋วเขต2)

087-239-3444

(Root) 201235_73275.jpg

 

(Root) 201236_9484.jpg

 

(Root) 201236_11315.jpg

 

(Root) 201236_11380.jpg

 

(Root) 201236_11436.jpg

 

(Root) 201236_11471.jpg

 

(Root) 201236_11597.jpg

 

(Root) 201236_9338.jpg

 

(Root) 201236_9380.jpg

 

(Root) 201236_11733.jpg

 

(Root) 201236_11794.jpg

 

(Root) 201236_9438.jpg

 

(Root) 201236_9240.jpg

 

(Root) 201236_11536.jpg  (Root) 201236_11701.jpg

วัดเขาอุดมพร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ มียาดีที่คิดไม่ถึง ที่ไม่มีใครรู้ติดต่อสอบถามยาดีได้ที่ ท่านพระครูปลัดธวัชชัย ถิตติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดเขาอุดมพร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ (เจ้าคณะตำบลห้วยยายจิ๋วเขต2)087-239-3444

วัดเขาอุดมพร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

รักษาโรคที่คิดไม่ถึง

ที่ไม่มีใครรู้ติดต่อสอบถามยาดีนี้ได้ที่

พระครูปลัดธวัชชัย ถิตติปัญโญ

เจ้าอาวาสวัดเขาอุดมพร

(เจ้าคณะตำบลห้วยยายจิ๋วเขต2)

เบอร์โทร

087-239-3444