ขอเชิญเที่ยวงานบุญ ปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2555 ถึง 7 มกราคม 2556 รวมงาน 9 วัน 9 คืน กลางคืนมีมหรสพ ชมฟรีตลอดงาน รับจองมีดตัดหวาย ติดต่อได้ทีเจ้าอาวาส (พระครูสุมนธรรมประยุต) เบอร์โทร 081-264-4409

ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิต

ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

ณ.วัดไตรรัตน์

ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

งานเริ่ม 29 ธันวาคม 2555ถึง7 มกราคม 2556

กลางคืนมีมหรสพ ชมฟรี

รวมงาน 9 วัน 9 คืน

ตัดหวายลูกนิมิต

วันที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 15.00 น.

รับจองมีดตัดหวาย

ติดต่อกับเจ้าอาวาสโดยตรง

พระครูสุมนธรรมประยุต

(เจ้าคณะตำบลวังไทร เขต 1)

081-264-4409

(Root) 20121128_68569.jpg

  

(Root) 20121128_68604.jpg

 

(Root) 20121128_68653.jpg

 

(Root) 20121128_68690.jpg

 

(Root) 20121128_69263.jpg (Root) 20121128_69228.jpg

 

(Root) 20121128_68841.jpg

 

(Root) 20121128_68800.jpg

 

(Root) 20121128_68725.jpg (Root) 20121128_68759.jpg

 

(Root) 20121128_68882.jpg (Root) 20121128_68925.jpg

 

(Root) 20121128_68960.jpg (Root) 20121128_68989.jpg

 

(Root) 20121128_69023.jpg (Root) 20121128_69067.jpg

 

(Root) 20121128_69102.jpg (Root) 20121128_69147.jpg

 

(Root) 20121128_69186.jpg

 

(Root) 20111121_54375.jpg

 

(Root) 2011121_75107.jpg

 

(Root) 20121128_68504.jpg

 

(Root) 20121128_68540.jpg

อย่าลืมไปปิดทองฝังลูกนิมิต

ณ.วัดไตรรัตน์

ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

กลางคืนมีมหรสพ ชมฟรี ตลอดงาน

29 ธันวาคม 2555 ถึง 7 มกราคม 2556

งานรวม 9 วัน 9 คืน

จองมีดตัดหวาย

ติดต่อกับเจ้าอาวาส

พระครูสุมนธรรมประยุต

(เจ้าคณะตำบลวังไทร เขต 1)

081-264-4409

   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code