ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศลสร้างพระประธาน (ปางประทานพร)กว้าง 18 เมตร สูง 27 เมตร199 กองๆละ 9,999 บาท ณ.วัดโต่งโต้น ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.09 น. ตั้งองค์กฐินสามัคคีมหากุศล เวลา 10.00 น. แห่องค์กฐินรอบพระอุโบสถ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล 13.00 น.ถวายองค์กฐินสามัคคีมหากุศลเป็นอันเสร็จพิธีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโดยตรง 088-712-1892,083-382-7156,087-877-0825

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศล

สร้างพระประธาน (ปางประทานพร)

กว้าง 18 เมตร สูง 27 เมตร

199 กองๆละ 9,999 บาท

ณ.วัดโต่งโต้น ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556

เวลา 9.09 น. ตั้งองค์กฐินสามัคคีมหากุศล

เวลา 10.00 น. แห่องค์กฐินรอบพระอุโบสถ

เวลา11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

13.00 น.ถวายองค์กฐินสามัคคีมหากุศลเป็นอันเสร็จพิธี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโดยตรง

088-712-1892,083-382-7156,087-877-0825

www.วัดโต่งโต้น.com

(Root) 2013325_30875.jpg

 

(Root) 2013325_30799.jpg (Root) 2013325_30835.jpg

 

(Root) 2013325_30915.jpg

 

(Root) 2013325_31189.jpg (Root) 2013325_31244.jpg

 

(Root) 2013325_30631.jpg

 

(Root) 2013325_30687.jpg

 

(Root) 2013325_30465.jpg

 

(Root) 2013325_30531.jpg

 

(Root) 2013325_30563.jpg

 

(Root) 2013325_30597.jpg

 

(Root) 2013325_30725.jpg (Root) 2013325_30765.jpg

 

(Root) 2013325_30955.jpg

 

(Root) 2013325_30991.jpg (Root) 2013325_31023.jpg

 

(Root) 2013325_31278.jpg (Root) 2013325_31329.jpg

 

(Root) 2013325_31082.jpg

 

(Root) 2013325_31122.jpg (Root) 2013325_31152.jpg

 

(Root) 2013325_31369.jpg

 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศล

สร้างพระประธาน (ปางประทานพร)

กว้าง 18 เมตร สูง 27 เมตร

199 กองๆละ 9,999 บาท

ณ.วัดโต่งโต้น ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556

เวลา 9.09 น. ตั้งองค์กฐินสามัคคีมหากุศล

เวลา 10.00 น. แห่องค์กฐินรอบพระอุโบสถ

เวลา11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

13.00 น.ถวายองค์กฐินสามัคคีมหากุศลเป็นอันเสร็จพิธี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโดยตรง

088-712-1892,083-382-7156,087-877-0825

www.วัดโต่งโต้น.com

 

 

 

 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code