ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่ งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ณ.วัดซับยี่หร่า ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เริ่มงาน 30 ม.ค.-7 ก.พ.2557เชิญจองมีดตัดหวายลูกนิมิต จองผ้าคลุมลูกนิมิตและเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง พระครูใบฎีกาพิทักษ์ โทร 081-361-0379

ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา

ตรุษจีน ปี"2557"

ณ.วัดซับยี่หร่า

 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

งานเริ่ม 30 ม.ค.-7 ก.พ.2557

ร่วมจองมีดตัดหวาย จองผ้าคลุมลูกนิมิต

จองเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

พระครูใบฎีกาพิทักษ์ 081-361-0379

(Root) 201355_36251.jpg

 

(Root) 201355_36538.jpg  (Root) 201355_36501.jpg

 

(Root) 201355_36359.jpg

 

(Root) 201355_36289.jpg

 

(Root) 201355_36393.jpg  (Root) 201355_36455.jpg

 

(Root) 201355_35273.jpg

 

(Root) 201355_35361.jpg  (Root) 201355_35327.jpg

 

(Root) 201355_36099.jpg

 

(Root) 201355_36134.jpg

 

(Root) 201355_36215.jpg

 

(Root) 201355_36171.jpg

 

(Root) 201355_35401.jpg

 

 

(Root) 201355_35430.jpg  (Root) 201355_35978.jpg

 

(Root) 201355_36012.jpg  (Root) 201355_35522.jpg

 

(Root) 201355_36046.jpg 

 

(Root) 201355_51918.jpg

ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา

ตรุษจีน ปี"2557"

ณ.วัดซับยี่หร่า

 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

งานเริ่ม 30 ม.ค.-7 ก.พ.2557

ร่วมจองมีดตัดหวาย จองผ้าคลุมลูกนิมิต

จองเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

พระครูใบฎีกาพิทักษ์ 081-361-0379

 

 

   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code