ตรุษจีนปี 2557 ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธาสีมา ณ.วัดนพเกตุวนารามต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรางานเริ่ม 29 มกราคม-9กุมภาพันธ์ 2557รวมงาน12วัน-12คืน มหรสพชมฟรีตลอดงานติดต่อจองมีดตัดหวายหรือเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆได้ที่วัดโดยตรง 085-086-3583,081-572-6491

ตรุษจีนปี 2557

ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธาสีมา

ณ.วัดนพเกตุวนาราม

ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

งานเริ่ม 29 มกราคม-9กุมภาพันธ์ 2557

รวมงาน12วัน-12คืน มหรสพชมฟรีตลอดงาน

ติดต่อจองมีดตัดหวายหรือเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ

ได้ที่วัดโดยตรง 085-086-3583,081-572-6491

(Root) 201375_76582.jpg

 

(Root) 201375_77181.jpg  (Root) 201375_77215.jpg

 

(Root) 201375_76240.jpg

 

(Root) 201375_77058.jpg

 

(Root) 201375_77102.jpg  (Root) 201375_77129.jpg

 

(Root) 201375_76538.jpg  (Root) 201375_76433.jpg

 

(Root) 201375_76477.jpg  (Root) 201375_76391.jpg

 

(Root) 201375_76615.jpg

 

(Root) 201375_76817.jpg  (Root) 201375_76727.jpg

 

(Root) 201375_76698.jpg  (Root) 201375_76876.jpg

 

(Root) 201375_76641.jpg  (Root) 201375_76755.jpg

  

(Root) 201375_76782.jpg    (Root) 201375_76671.jpg 

 

(Root) 201375_79834.jpg

 

(Root) 201375_77024.jpg  (Root) 201375_76988.jpg

 

(Root) 201375_76912.jpg  (Root) 201375_76950.jpg 

 

(Root) 201375_76295.jpg 

 

(Root) 201375_76359.jpg

 

(Root) 201375_76326.jpg

ตรุษจีนปี 2557

ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธาสีมา

ณ.วัดนพเกตุวนาราม

ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

งานเริ่ม 29 มกราคม-9กุมภาพันธ์ 2557

รวมงาน12วัน-12คืน มหรสพชมฟรีตลอดงาน

ติดต่อจองมีดตัดหวายหรือเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ

ได้ที่วัดโดยตรง 085-086-3583,081-572-6491

 

   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code