ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคีสร้างพระสีวลีองค์ใหญ่ สูง 21 เมตร ณ.วัดเขาน้อยหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ท่านที่ทำบุญเป็นเจ้าภาพกองละ 2556 บาท หรือตามกำลังศรัทธา จะได้รับวัตถุมงคลพระสิวลี มหาลาภ เนื้อโลหะ หน้าตัก 5 นิ้ว 1 องค์ หรือตามกำลังศรัทธา ติดต่อทำบุญได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง 032-513-365

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี

สร้างพระสีวลีองค์ใหญ่ สูง 21 เมตร

ณ.วัดเขาน้อยหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

ท่านที่ทำบุญเป็นเจ้าภาพกองละ 2,556 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

จะได้รับวัตถุมงคลพระสิวลี มหาลาภ เนื้อโลหะ

หน้าตัก 5 นิ้ว 1 องค์ หรือตามกำลังศรัทธา

ติดต่อทำบุญได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

 032-513-365,086-165-0062 ได้ทุกวัน

(Root) 2013911_62201.jpg

  

(Root) 2013710_84342.jpg  (Root) 2013710_84310.jpg

 

(Root) 2013710_83419.jpg  (Root) 2013710_84417.jpg

 

(Root) 2013710_83718.jpg

 

(Root) 2013710_83354.jpg  (Root) 2013710_83323.jpg

 

(Root) 2013710_83390.jpg

 

(Root) 2013710_83655.jpg

 

(Root) 2013710_84261.jpg  (Root) 2013710_84226.jpg

 

(Root) 2013710_84452.jpg

 

(Root) 2013710_83453.jpg

 

(Root) 2013710_83485.jpg  (Root) 2013710_83542.jpg

 

(Root) 2013710_83614.jpg

 

(Root) 2013710_84055.jpg

 

(Root) 2013710_84088.jpg  (Root) 2013710_84125.jpg

 

(Root) 2013710_84153.jpg  (Root) 2013710_84187.jpg

 

(Root) 2013927_58411.jpg

 

(Root) 2013927_58454.jpg

 

(Root) 2013927_58491.jpg

 

(Root) 2013927_58674.jpg

 

(Root) 2013927_58531.jpg

 

(Root) 2013927_58586.jpg

 

(Root) 2013927_58734.jpg

 

(Root) 2013927_58767.jpg

 

(Root) 2013710_83820.jpg

 

(Root) 2013710_83851.jpg  (Root) 2013710_83879.jpg

 

(Root) 2013710_83927.jpg

 

(Root) 2013710_83974.jpg  (Root) 2013710_84010.jpg

 

(Root) 2013710_84378.jpg

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี

สร้างพระสีวลีองค์ใหญ่ สูง 21 เมตร

ณ.วัดเขาน้อยหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

ท่านที่ทำบุญเป็นเจ้าภาพกองละ 2556 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

จะได้รับวัตถุมงคลพระสิวลี มหาลาภ เนื้อโลหะ

หน้าตัก 5 นิ้ว 1 องค์ หรือตามกำลังศรัทธา

ติดต่อทำบุญได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

 032-513-365,086-165-0062

 

 

   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code