ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา ณ.วัดเขาพะแวง ม.7 ต.เนินแจง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 26 ธันวาคม 2556-3 มกราคม 2557 มหรสพชมฟรีตลอดงานติดต่อจองมีดตัดหวาย บวชนาคหมู่ ได้ที่วัดโดยตรง 084-815-3942,086-202-2043,086-214-5967

ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา

ณ.วัดเขาพะแวง

ม.7 ต.เนินแจง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

26 ธันวาคม 2556-3 มกราคม 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน

ติดต่อจองมีดตัดหวาย บวชนาคหมู่

ได้ที่วัดโดยตรง 084-815-3942

086-202-2043,086-214-5967

(Root) 2013718_82129.jpg

 

(Root) 2013718_82175.jpg  (Root) 2013718_82213.jpg

 

(Root) 2013718_82249.jpg

 

(Root) 2013718_82442.jpg  (Root) 2013718_82477.jpg

 

(Root) 2013718_82505.jpg

 

(Root) 2013718_82377.jpg

 

(Root) 2013718_82314.jpg  (Root) 2013718_82546.jpg

 

(Root) 2013718_82580.jpg

 

(Root) 2013718_82637.jpg  (Root) 2013718_82669.jpg

 

(Root) 2013718_82731.jpg  (Root) 2013718_82776.jpg

 

(Root) 2013718_82814.jpg

 

(Root) 2013718_82874.jpg  (Root) 2013718_82918.jpg

 

(Root) 2013718_82957.jpg  (Root) 2013718_82989.jpg

 

(Root) 2013718_82412.jpg

ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา

ณ.วัดเขาพะแวง

ม.7 ต.เนินแจง อ.เมือง จ.อุทัยธานี

26 ธันวาคม 2556-3 มกราคม 2557

มหรสพชมฟรีตลอดงาน

ติดต่อจองมีดตัดหวาย บวชนาคหมู่

ได้ที่วัดโดยตรง 084-815-3942

086-202-2043,086-214-5967

 

   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code