ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีมหาพุทธาภิเษก เททองหล่อพระพนัสบดี สูง 2.39 เมตร และหล่อสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) พร้อมฉลองซุ้มประตู หอระฆัง และกำแพงวัด ณ.วัดหนองเกตุ ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 17-18 สิงหาคม 2556 วันเสาร์ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 17.39 น. พิธีมหาพุทธาภิเษก วันอาทิตย์ 18 สิงหาคม 2556 เวลา 15.39 น.พิธีเททองหล่อพระ หรือติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ทีเจ้าอาวาสโดยตรง เบอร์โทร 089-244-7750

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีมหาพุทธาภิเษก

เททองหล่อพระพนัสบดี สูง 2.39 เมตร

และหล่อสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี)

พร้อมฉลองซุ้มประตู หอระฆัง และกำแพงวัด

ณ.วัดหนองเกตุ

ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

17-18 สิงหาคม 2556

วันเสาร์ 17 สิงหาคม 2556

เวลา 17.39 น. พิธีมหาพุทธาภิเษก

วันอาทิตย์ 18 สิงหาคม 2556

เวลา 15.39 น.พิธีเททองหล่อพระ

หรือติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ทีเจ้าอาวาสโดยตรง

เบอร์โทร 089-244-7750

(Root) 2013726_52912.jpg

 

(Root) 2013726_53103.jpg  (Root) 2013726_53069.jpg

 

(Root) 2013726_52945.jpg

 

(Root) 2013726_52986.jpg  (Root) 2013726_53012.jpg

 

(Root) 2013726_53211.jpg

 

(Root) 2013726_53042.jpg

 

(Root) 2013726_52796.jpg

 

(Root) 2013726_52874.jpg

 

(Root) 2013726_53137.jpg

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีมหาพุทธาภิเษก

เททองหล่อพระพนัสบดี สูง 2.39 เมตร

และหล่อสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี)

พร้อมฉลองซุ้มประตู หอระฆัง และกำแพงวัด

ณ.วัดหนองเกตุ

ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

17-18 สิงหาคม 2556

วันเสาร์ 17 สิงหาคม 2556

เวลา 17.39 น. พิธีมหาพุทธาภิเษก

วันอาทิตย์ 18 สิงหาคม 2556

เวลา 15.39 น.พิธีเททองหล่อพระ

หรือติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ทีเจ้าอาวาสโดยตรง

เบอร์โทร 089-244-7750

 

 

 

   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code