ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอบรมปฏิบัติธรรม กองละ2,559 บาท และพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำจิตพัฒนาชีวิตรอย่างพอเพียงและยั่งยืน ณ.วัดอัมพวโนทยาราม ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมาในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 หรือติดต่อสอบถามเป็นเจ้าภาพกองกฐิน ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง 085-198-2911

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอบรมปฏิบัติธรรม กองละ2,559 บาท

และพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำจิต

พัฒนาชีวิตรอย่างพอเพียงและยั่งยืน

ณ.วัดอัมพวโนทยาราม(ตลาดสีดา)

ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา

ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556

หรือติดต่อสอบถามเป็นเจ้าภาพกองกฐิน

ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง 085-198-2911

(Root) 201388_35452.jpg

 

(Root) 201388_35420.jpg   (Root) 201388_35372.jpg

 

(Root) 201388_35209.jpg

 

(Root) 201388_35068.jpg

 

(Root) 201388_35319.jpg

 

(Root) 201388_34987.jpg   (Root) 201388_35029.jpg

 

(Root) 201388_35103.jpg

 

(Root) 201388_35243.jpg

 

(Root) 201388_35283.jpg

 

(Root) 201388_35172.jpg

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอบรมปฏิบัติธรรม กองละ2,559 บาท

และพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำจิต

พัฒนาชีวิตรอย่างพอเพียงและยั่งยืน

ณ.วัดอัมพวโนทยาราม(ตลาดสีดา)

ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา

ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556

หรือติดต่อสอบถามเป็นเจ้าภาพกองกฐิน

ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง 085-198-2911

 

   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code