(Root) 201459_42648.jpg


(Root) 201459_42688.jpg


(Root) 201459_42729.jpg


(Root) 201459_42772.jpg 

ตามที่ วัดสุธาโภชน์ ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่

ขนาดความกว้าง ๑๒.๒๐ เมตร ความยาว ๒๔.๕ เมตร

 ความสูง ๒๐ เมตร เศษ เพื่อจุดประสงค์ให้ได้ใช้ทำสังฆกรรมต่าง ๆ เช่นการบวชกุลบุตร บวชพระ

และเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาไว้ไว้ตรานานเท่านาน ตลอดไป

วัดสุธาโภชน์ จึงเจริญพรมายังพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคทรัพย์เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สุดท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วจักรวาล จงดลบันดาลทุกท่านและครอบครัวจงประสพแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล

เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ คุณสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปที่ชอบกอรปด้วยธรรม

 จงสำเร็จสมดังเจตนาทุกประการ เทอญ ฯ (Root) 201395_37003.jpg

 

(Root) 201393_73437.jpg

  

(Root) 2013827_78014.jpg

 

(Root) 2013827_78065.jpg

 

(Root) 2013827_77978.jpg    (Root) 2013827_77937.jpg

 

(Root) 2013827_77294.jpg

 

(Root) 2013827_77762.jpg

 

(Root) 2013827_77626.jpg

 

(Root) 2013827_77660.jpg

 

(Root) 2013827_77692.jpg

 

(Root) 2013827_77729.jpg

 

(Root) 2013827_77412.jpg

 

(Root) 2013827_77454.jpg

 

(Root) 2013827_77486.jpg

 

(Root) 2013827_77595.jpg

 

(Root) 2013827_77812.jpg

 

(Root) 2013827_77853.jpg    (Root) 2013827_77890.jpg

 

(Root) 2013827_77384.jpg

 

(Root) 2013827_77348.jpg

   

 

หรือติดต่อรายละเอียดได้ที่วัดโดยตรง

081-991-6426,086-309-9270

 

 

 

 

 

 

คลิกดูแผนที่ทางไปวัดสุธาโภชน์ตรงนี้ได้เลยครับ

   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code