เสริมบุญเก่า สร้างบุญใหม่ ร่วมบุญใหญ่ เสริมบารมี ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบุญ งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา 2556 ณ.วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี งานเริ่ม วันที่ 4-12 ธันวาคม 2556 วัดอยุ่ห่างถนนพหลโยธินแยกเข้าทางเลี่ยงเมืองสระบุรี หรือติดต่อสอบถามร่วมงานบุญได้ที่วัดโดยตรง 081-297-7033(พระอาจารย์ฤาษี)

เสริมบุญเก่า สร้างบุญใหม่ ร่วมบุญใหญ่ เสริมบารมี

ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบุญ

งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา 2556

ณ.วัดพระพุทธฉาย

ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี

งานเริ่ม วันที่ 4-12 ธันวาคม 2556

วัดอยุ่ห่างถนนพหลโยธิน

แยกเข้าทางเลี่ยงเมืองสระบุรี

หรือติดต่อสอบถามร่วมงานบุญได้ที่วัดโดยตรง

081-297-7033 (พระอาจารย์ฤาษี)

(Root) 201394_81748.jpg

 

(Root) 201394_81779.jpg

 

(Root) 201394_81642.jpg

 

(Root) 201394_81820.jpg

  

(Root) 201394_81860.jpg

 

(Root) 201394_81950.jpg

 

(Root) 201394_81395.jpg

 

(Root) 201394_81093.jpg

 

(Root) 201394_81122.jpg

 

(Root) 201394_81572.jpg

 

(Root) 201394_81713.jpg

 

(Root) 201394_81428.jpg

 

(Root) 201394_81474.jpg

 

(Root) 201394_81507.jpg

 

(Root) 201394_81542.jpg

 

(Root) 201394_81611.jpg

 

(Root) 201394_81296.jpg

 

(Root) 201394_81344.jpg

 

(Root) 201394_81027.jpg

 

(Root) 201394_81064.jpg

 

(Root) 201394_81166.jpg

 

(Root) 201394_81200.jpg

 

(Root) 201394_81261.jpg    (Root) 201394_81892.jpg

 

(Root) 201394_81922.jpg    (Root) 201394_81228.jpg

เสริมบุญเก่า สร้างบุญใหม่ ร่วมบุญใหญ่ เสริมบารมี

ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบุญ

งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา 2556

ณ.วัดพระพุทธฉาย

ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี

งานเริ่ม วันที่ 4-12 ธันวาคม 2556

วัดอยุ่ห่างถนนพหลโยธิน

แยกเข้าทางเลี่ยงเมืองสระบุรี

หรือติดต่อสอบถามร่วมงานบุญได้ที่วัดโดยตรง

081-297-7033 (พระอาจารย์ฤาษี)

 

 

 

   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code