ขอเชิญร่วมบุญครั้งใหญ่ งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ยกช่อฟ้าอุโบสถ 2557 ณ.วัดพิชัยสงคราม ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการงานเริ่ม 25 มกราคม -2กุมภาพันธ์ 2557ติดต่อเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวายเป็นเจ้าภาพ ดอกไม้ ธูป เทียน ทองเป็นเจ้าภาพโรงทาน เป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโดยตรง เบอร์โทร 089-036-5559

ขอเชิญร่วมบุญครั้งใหญ่งานปิดทองฝังลูกนิมิต

ผูกพัทธสีมา ยกช่อฟ้าอุโบสถ 2557

ณ.วัดพิชัยสงคราม

ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

งานเริ่ม 25 มกราคม - 2กุมภาพันธ์ 2557

ติดต่อเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวาย

เป็นเจ้าภาพดอกไม้ ธูป เทียน ทอง

เป็นเจ้าภาพโรงทาน เป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโดยตรง

เบอร์โทร 089-036-5559

(Root) 201395_56242.jpg

 

(Root) 201395_56151.jpg

 

(Root) 201395_56120.jpg

 

(Root) 201395_56736.jpg    (Root) 201395_56770.jpg

 

(Root) 201395_56696.jpg

 

(Root) 201395_56661.jpg

 

(Root) 201395_56582.jpg

 

(Root) 201395_56545.jpg

 

(Root) 201395_56368.jpg

 

(Root) 201395_56289.jpg

 

(Root) 201395_56330.jpg

 

(Root) 201395_55982.jpg

 

(Root) 201395_56070.jpg

 

(Root) 201395_55775.jpg    (Root) 201395_55824.jpg

 

(Root) 201395_56805.jpg

 

(Root) 201395_56194.jpg

 

(Root) 201395_56031.jpg

 

(Root) 201395_55858.jpg

 

(Root) 201395_55946.jpg    (Root) 201395_55907.jpg

 

(Root) 201395_56430.jpg

 

(Root) 201395_56475.jpg

โบสถหลังเก่า

ขอเชิญร่วมบุญครั้งใหญ่งานปิดทองฝังลูกนิมิต

ผูกพัทธสีมา ยกช่อฟ้าอุโบสถ 2557

ณ.วัดพิชัยสงคราม

ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

งานเริ่ม 25 มกราคม - 2กุมภาพันธ์ 2557

ติดต่อเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวาย

เป็นเจ้าภาพดอกไม้ ธูป เทียน ทอง

เป็นเจ้าภาพโรงทาน เป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโดยตรง

เบอร์โทร 089-036-5559

 
 

 
   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code