ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่ งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ณ.วัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง งานเริ่ม 29 มกราคม- 9 กุมภาพันธ์ 2557 เชิญชมอุโบสถไฮเทค ร้อยล้าน เส้นทางคมนาคมสะดวก จอดรถสบาย พิธีพุทธาภิเษก วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 09.19 น.ตัดหวายลูกนิมต วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 อุโบสถมีบันไดเลื่อนมีลิฟท์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธา หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโดยตรง 081-852-4981,086-981-5615

"ตรุษจีน 2557"ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา

ณ.วัดขุนอินทประมูล

ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

29 มกราคม- 9 กุมภาพันธ์ 2557

เชิญชมอุโบสถไฮเทค (ร้อยล้าน)

เส้นทางคมนาคมสะดวก จอดรถสบาย

พิธีพุทธาภิเษก วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557

เวลา 09.19 น.

ตัดหวายลูกนิมต วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

อุโบสถมีบันไดเลื่อนมีลิฟท์

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธา

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโดยตรง

081-852-4981,086-981-5615

(Root) 20131024_75804.jpg

 

(Root) 20131024_75721.jpg

 

(Root) 20131024_75680.jpg

 

(Root) 20131024_75766.jpg

 

(Root) 20131024_75996.jpg

 

(Root) 20131024_76078.jpg

 

(Root) 20131024_76033.jpg

 

(Root) 20131024_76122.jpg

 

(Root) 20131024_75428.jpg

 

(Root) 20131024_75396.jpg

 

(Root) 20131024_75308.jpg

 

(Root) 20131024_75349.jpg

 

(Root) 20131024_75851.jpg

 

(Root) 20131024_75894.jpg 

 

(Root) 20131024_75928.jpg

 

(Root) 20131024_75543.jpg

 

(Root) 20131024_75580.jpg

 

(Root) 20131024_75645.jpg

 

(Root) 20131024_75500.jpg

 

(Root) 20131024_75462.jpg

 

(Root) 20131024_75238.jpg

 

(Root) 20131024_75195.jpg

ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา

ณ.วัดขุนอินทประมูล

ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

29 มกราคม- 9 กุมภาพันธ์ 2557

เชิญชมอุโบสถไฮเทค (ร้อยล้าน)

เส้นทางคมนาคมสะดวก จอดรถสบาย

พิธีพุทธาภิเษก วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557

เวลา 09.19 น.

ตัดหวายลูกนิมต วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

อุโบสถมีบันไดเลื่อนมีลิฟท์

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธา

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโดยตรง

081-852-4981,086-981-5615

 

   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code