ขอเชิญร่วมงานยกช่อฟ้าอุโบสถ และปิดทองลูกนิมิต 2557 ณ.วัดเนินสามทหาร หมู่ 2 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา งานเริ่มวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2557 ยกช่อฟ้าวันละช่อ เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ - 4 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าได้หรือร่วมบุญ ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง 081-001-4384,088-484-7177

ขอเชิญร่วมงานยกช่อฟ้าอุโบสถ

และปิดทองลูกนิมิต 2557

ณ.วัดเนินสามทหาร

หมู่ 2 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

งานเริ่มวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2557

ยกช่อฟ้าวันละช่อ เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ - 4 กุมภาพันธ์ 2557

ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าได้หรือร่วมบุญ

ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

081-001-4384,088-484-7177

(Root) 20131224_46835.jpg

 

(Root) 20131224_46905.jpg

 

(Root) 20131224_46948.jpg

 

(Root) 20131224_45365.jpg

 

(Root) 20131224_45413.jpg

 

(Root) 20131224_45455.jpg

 

(Root) 20131224_45502.jpg

 

(Root) 20131224_45652.jpg

 

(Root) 20131224_45707.jpg

 

(Root) 20131224_45749.jpg

 

(Root) 20131224_45800.jpg

 

(Root) 20131224_45843.jpg

 

(Root) 20131224_45892.jpg

 

(Root) 20131224_45934.jpg

 

(Root) 20131224_45979.jpg

 

(Root) 20131224_46028.jpg

 

(Root) 20131224_46082.jpg

 

(Root) 20131224_47004.jpg

 

(Root) 20131224_47045.jpg

 

(Root) 20131224_47096.jpg

 

(Root) 20131224_46127.jpg

 

(Root) 20131224_46718.jpg

 

(Root) 20131224_46767.jpg

 

(Root) 20131224_46835.jpg

 

(Root) 20131224_46905.jpg

ขอเชิญร่วมงานยกช่อฟ้าอุโบสถ

และปิดทองลูกนิมิต 2557

ณ.วัดเนินสามทหาร

หมู่ 2 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

งานเริ่มวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2557

ยกช่อฟ้าวันละช่อ เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ - 4 กุมภาพันธ์ 2557

ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าได้หรือร่วมบุญ

ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

081-001-4384,088-484-7177

 

 
   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code