ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา 2557ณ.วัดภัทรสิทธาราม พุทธอุทธยานนครสวรรค์และทำพิธีหล่อพระเกศ(ส่วนล่าง และอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ"พระพุทธศรีสัพพัญญู"พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์หล่อด้วยโลหะใหญ่ที่สุด ขนาดหน้าตัก 9 วา(18 เมตร พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานดำเนินการฝ่ายสงฆ์ นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาส งานเริ่ม 7 -16 มกราคม 2557 ณ.วัดภัทรสิทธารามพุทธอุทยานนครสวรรค์(มหรสพชมฟรี) ติดต่อจองมีดตัดหวายหรือร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ จองร้านค้าวันที่ 2 มกราคม เป็นต้นไปได้ที่วัดโดยตรง 056-256-255,083-267-9649

ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา 2557

ณ.วัดภัทรสิทธาราม

พุทธอุทธยานนครสวรรค์

และทำพิธีหล่อพระเกศ(ส่วนล่าง)

และอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ."

"พระพุทธศรีสัพพัญญู"

พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์หล่อด้วยโลหะใหญ่ที่สุด

ขนาดหน้าตัก 9 วา(18 เมตร)

พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

ประธานดำเนินการฝ่ายสงฆ์

นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

ประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาส

งานเริ่ม 7 -16 มกราคม 2557

ณ.วัดภัทรสิทธาราม

พุทธอุทยานนครสวรรค์ (มหรสพชมฟรี)

ติดต่อจองมีดตัดหวายหรือร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่

จองร้านค้าวันที่ 2 มกราคม เป็นต้นไป

ได้ที่วัดโดยตรง 056-256-255,083-267-9649 

(Root) 20131229_25498.jpg

 

(Root) 20131229_26514.jpg

 

(Root) 20131229_26457.jpg

 

(Root) 20131229_25851.jpg

 

(Root) 20131229_25895.jpg

 

(Root) 20131229_25942.jpg

 

(Root) 20131229_25989.jpg

 

(Root) 20131229_26050.jpg

 

(Root) 20131229_26104.jpg

 

(Root) 20131229_26154.jpg

 

(Root) 20131229_26196.jpg

 

(Root) 20131229_26236.jpg

 

(Root) 20131229_26290.jpg

 

(Root) 20131229_26333.jpg

 

(Root) 20131229_26378.jpg

 

(Root) 20131229_26576.jpg

 

(Root) 20131229_25598.jpg

 

(Root) 20131229_26638.jpg

 

(Root) 20131229_26678.jpg

 

(Root) 20131229_26722.jpg

 

(Root) 20131229_26772.jpg

 

(Root) 20131229_26815.jpg

 

(Root) 20131229_25640.jpg

 

(Root) 20131229_25693.jpg

  

(Root) 20131229_25498.jpg

ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา 2557

ณ.วัดภัทรสิทธาราม

พุทธอุทธยานนครสวรรค์

และทำพิธีหล่อพระเกศ(ส่วนล่าง)

และอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ."

"พระพุทธศรีสัพพัญญู"

พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์หล่อด้วยโลหะใหญ่ที่สุด

ขนาดหน้าตัก 9 วา(18 เมตร)

พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

ประธานดำเนินการฝ่ายสงฆ์

นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

ประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาส

งานเริ่ม 7 -16 มกราคม 2557

ณ.วัดภัทรสิทธาราม

พุทธอุทยานนครสวรรค์ (มหรสพชมฟรี)

ติดต่อจองมีดตัดหวายหรือร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่

จองร้านค้าวันที่ 2 มกราคม เป็นต้นไป

ได้ที่วัดโดยตรง 056-256-255,083-267-9649

 

 
   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code