ขอเชิญสาธุชนทุกท่านทำบุญงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต วัดแสงสรรค์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี งานเริ่มวันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2558 จองมีดตัดหวายลูกนิมิต โทร081-8497606. 084-3307438.


ขอเชิญท่านผู้ใจบุญทุกท่านเชิญไป
งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดแสงสรรค์ ต.ประชาธิปัตย์ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
งานเริ่มวันที่ 14 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
เชิญจองมีดตัดหวายลูกนิมิตได้
ที่เจ้าอาวาส 081-8497606.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 084-3307483.
ผู้ทำเวปได้ถ่ายภาพภายในบริเวณวัดมา
ให้ทุกท่านได้พิจารณาในการเดินทางไปทำบุญ
ขอให้อำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองดูแลทุกท่านให้มีความสุข 
ความเจริญในหน้าที่การงาน 
ปรารศจากทุกข์โศกโรคภัย ทุกท่านเทอญ

 


ขอเชิญท่านผู้ใจบุญทุกท่านเชิญไป
งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต
วัดแสงสรรค์ ต.ประชาธิปัตย์ 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
งานเริ่มวันที่ 14 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
เชิญจองมีดตัดหวายลูกนิมิตได้
ที่เจ้าอาวาส 081-8497606.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 084-3307483.
ผู้ทำเวปได้ถ่ายภาพภายในบริเวณวัดมาให้ทุกท่านได้พิจารณาในการเดินทางไปทำบุญ
ขอให้อำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองดูแลทุกท่านให้มีความสุข 
ความเจริญในหน้าที่การงาน 
ปรารศจากทุกข์โศกโรคภัย ทุกท่านเทอญ
11111111111111111111
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222


 
         

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code