ขอเชิญร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่งานปิดทองฝังลูกนิมิต 2558 ณ.วัดบุญชื่นชู ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี งานเริ่ม 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ตัดหวายลูกนิมิต 23 กุมภาพันธ์ 2558 มหรสพชมฟรีตลอดงาน ติดต่อจองมีดตัดหวาย ร่วมเป็นเจ้าภาพ ดอกไม้ธูป เทียน ทอง เป็นเจ้าภาพโรงทาน และงานบุญต่างๆได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรงโทร.087-106-1206

ขอเชิญร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิต 2558

ณ.วัดบุญชื่นชู

ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี

งานเริ่ม 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558

ตัดหวายลูกนิมิต 23 กุมภาพันธ์ 2558

มหรสพชมฟรีตลอดงาน

ติดต่อจองมีดตัดหวาย

ร่วมเป็นเจ้าภาพ ดอกไม้ธูป เทียน ทอง

เป็นเจ้าภาพโรงทาน และงานบุญต่างๆได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

โทร.087-106-1206

(Root) 2014319_61843.jpg

 

(Root) 2014319_61896.jpg

 

(Root) 2014319_60960.jpg

 

(Root) 2014319_61002.jpg

 

(Root) 2014319_61045.jpg

 

(Root) 2014319_61086.jpg

 

(Root) 2014319_61197.jpg

 

(Root) 2014319_61265.jpg

 

(Root) 2014319_61347.jpg

 

(Root) 2014319_61308.jpg

 

(Root) 2014319_61395.jpg

 

(Root) 2014319_61446.jpg

 

(Root) 2014319_61486.jpg

 

(Root) 2014319_61530.jpg

 

(Root) 2014319_61574.jpg

 

(Root) 2014319_61627.jpg

 

(Root) 2014319_61676.jpg

 

(Root) 2014319_61718.jpg

 

(Root) 2014319_61754.jpg

 

(Root) 2014319_61804.jpg

 

(Root) 2014319_62047.jpg

 

(Root) 2014319_61934.jpg

 

(Root) 2014319_61973.jpg

 

(Root) 2014319_60897.jpg

 

(Root) 2014319_62013.jpg

 

(Root) 2014319_61843.jpg

ขอเชิญร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิต 2558

ณ.วัดบุญชื่นชู

ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี

งานเริ่ม 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558

ตัดหวายลูกนิมิต 23 กุมภาพันธ์ 2558

มหรสพชมฟรีตลอดงาน

ติดต่อจองมีดตัดหวาย

ร่วมเป็นเจ้าภาพ ดอกไม้ธูป เทียน ทอง

เป็นเจ้าภาพโรงทาน และงานบุญต่างๆได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

โทร.087-106-1206

 

   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code