ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญได้ที่วัดมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โทร.055-399-166,089-268-7398

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีบูชาครูใหญ่ ประจำปี 2557

ครอบเศียรพ่อแก่ เสริมบารมี เสริมมงคลชีวิต

พร้อมร่วมสร้างบารมีบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม 3 วัน 3 คืน

ทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

สมทบทุนมุงหลังคาศาลาพุทธานุภาพ

กองละ 999 บาท จำนวน 952 กอง

รับแจกหลวงพ่อเงินหน้าตัก 3 นิ้ว จำนวน 1 องค์

ณ.วัดเนินมะปราง (พุทธโชติ)

เลขที่ 5 ม.2 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง

 จ.พิษณุโลก 65190

กำหนดงาน วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 (ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำเดือน 9)

เวลา 15.00 น.ทำพิธีบวชเนกขัมมะปฏิบัติ รอบแรก

โดยพระครูสุภัทรกิจวิบูลย์ (หลวงพ่อขวัญ) เจ้าคณะตำบลเนินมะปราง

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 (ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำเดือน 9 )

เวลา 07.29 น.เปิดบูชาขันครู ขันละ 99 บาทพร้อมจองถังน้ำมนต์

อาบวันบูชาครูใหญ่ ถังละ 199 บาท มีเพียง 99 ถังเท่านั้น

เวลา 09.29 น.ประกอบพิธีบวงสรวง บูชาครูใหญ่ ประจำปี 2557

โดยหลวงพ่อขวัญ ครูบาน้ำ หลวงหมาก

หัวหมูบูชาครูใหญ่จำนวน 99 หัว

หลวงปู่นิพา นพฺพาธโร

ที่พักสงฆ์สร้างเจดีย์พุทธชยันตรีพระพุทธเจ้า 108 องค์ 

 เสร็จแล้วประกอบพิธีครอบเศียรพ่อแก่ โดยหลวงหมาก และครูบาน้ำ

เวลา 10.26 น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา 11.07 น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป

แล้วพร้อมกันทอดผ้าป่าสามัคคีทุกเจ้าภาพ

ประกอบพิธีอาบน้ำมนต์ 99 ถัง

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 (ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำเดือน 9)

เวลา 07.29 น.สึกเนกขัมมะปฏิบัติ

พระครูสุภัทรกิจวิบูลย์ (หลวงพ่อขวัญ)เจ้าคณะตำบลเนินมะปราง

พร้อมไวยาวัจกร วัดเนินมะปราง คณะศิษยานุศิษย์ หน่วยงานราชการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ชาวบ้าน

ชาวตลาดเนินมะปราง ร่วมกันจัดงาน

บูชาครูและสร้างบุญบารมีอันยิ่งใหญ่

รายการทำบุญ

 1.เป็นเจ้าภาพมุงหลังคาศาลาพุทธานุภาพ 9 ตารางเมตร

9,999 บาท รับหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์

2.เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

 มุงหลังคาศาลาพุทธานุภาพ 1 กอง

999 บาท รับหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน หน้าตัก 3 นิ้ว จำนวน 1 องค์

3.เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาพุทธานุภาพ

299 บาท รับหลวงพ่อเงินช้าง 2600 เนื้อทองเหลือง จำนวน 1 องค์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโดยตรง

โทร.055-399-166,089-268-7398

 (Root) 2014618_46288.jpg

 

(Root) 2014618_46378.jpg

 

(Root) 2014618_46428.jpg

 

(Root) 2014618_46468.jpg

 

(Root) 2014618_46512.jpg

 

(Root) 2014618_46548.jpg

 

(Root) 2014618_46599.jpg

 

(Root) 2014618_46648.jpg

 

(Root) 2014618_46687.jpg

 

(Root) 2014618_47020.jpg

 

(Root) 2014618_47066.jpg

 

(Root) 2014618_47129.jpg

 

(Root) 2014618_47226.jpg

 

(Root) 2014618_47171.jpg

 

(Root) 2014618_47297.jpg

 

(Root) 2014618_47347.jpg

 

(Root) 2014618_47436.jpg

 

(Root) 2014618_47480.jpg

 

(Root) 2014618_47524.jpg

 

(Root) 2014618_47562.jpg

 

(Root) 2014618_46740.jpg

 

(Root) 2014618_46843.jpg

 

(Root) 2014618_47610.jpg

 

(Root) 2014618_47651.jpg

 

(Root) 2014618_47694.jpg

 

(Root) 2014319_85107.jpg

 

(Root) 2014319_85142.jpg

 

(Root) 2014319_85747.jpg

 

(Root) 2014319_85789.jpg

 

(Root) 2014319_85832.jpg

 

(Root) 2014319_85868.jpg

 

(Root) 2014319_85911.jpg

 

(Root) 2014319_85199.jpg

 

(Root) 2014319_85234.jpg

 

(Root) 2014319_85271.jpg

 

(Root) 2014319_85314.jpg

 

(Root) 2014319_85352.jpg

 

(Root) 2014319_85389.jpg

 

(Root) 2014319_85431.jpg

 

(Root) 2014319_85468.jpg

 

(Root) 2014319_85506.jpg

 

(Root) 2014319_85020.jpg

 

(Root) 2014319_85636.jpg

 

(Root) 2014319_85670.jpg

 

(Root) 2014319_85703.jpg

 

(Root) 2014319_85953.jpg

 

(Root) 2014319_85987.jpg

 

(Root) 2014319_86022.jpg

 

(Root) 2014319_85589.jpg

 

(Root) 2014319_86159.jpg

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีบูชาครูใหญ่ ประจำปี 2557

ครอบเศียรพ่อแก่ เสริมบารมี เสริมมงคลชีวิต

พร้อมร่วมสร้างบารมีบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม 3 วัน 3 คืน

ทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

สมทบทุนมุงหลังคาศาลาพุทธานุภาพ

กองละ 999 บาท จำนวน 952 กอง

รับแจกหลวงพ่อเงินหน้าตัก 3 นิ้ว จำนวน 1 องค์

ณ.วัดเนินมะปราง (พุทธโชติ)

เลขที่ 5 ม.2 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง

 จ.พิษณุโลก 65190

กำหนดงาน วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 (ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำเดือน 9)

เวลา 15.00 น.ทำพิธีบวชเนกขัมมะปฏิบัติ รอบแรก

โดยพระครูสุภัทรกิจวิบูลย์ (หลวงพ่อขวัญ) เจ้าคณะตำบลเนินมะปราง

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 (ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำเดือน 9 )

เวลา 07.29 น.เปิดบูชาขันครู ขันละ 99 บาทพร้อมจองถังน้ำมนต์

อาบวันบูชาครูใหญ่ ถังละ 199 บาท มีเพียง 99 ถังเท่านั้น

เวลา 09.29 น.ประกอบพิธีบวงสรวง บูชาครูใหญ่ ประจำปี 2557

โดยหลวงพ่อขวัญ ครูบาน้ำ หลวงหมาก

หัวหมูบูชาครูใหญ่จำนวน 99 หัว

หลวงปู่นิพา นพฺพาธโร

ที่พักสงฆ์สร้างเจดีย์พุทธชยันตรีพระพุทธเจ้า 108 องค์ 

 เสร็จแล้วประกอบพิธีครอบเศียรพ่อแก่ โดยหลวงหมาก และครูบาน้ำ

เวลา 10.26 น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา 11.07 น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป

แล้วพร้อมกันทอดผ้าป่าสามัคคีทุกเจ้าภาพ

ประกอบพิธีอาบน้ำมนต์ 99 ถัง

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 (ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำเดือน 9)

เวลา 07.29 น.สึกเนกขัมมะปฏิบัติ

พระครูสุภัทรกิจวิบูลย์ (หลวงพ่อขวัญ)เจ้าคณะตำบลเนินมะปราง

พร้อมไวยาวัจกร วัดเนินมะปราง คณะศิษยานุศิษย์ หน่วยงานราชการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ชาวบ้าน

ชาวตลาดเนินมะปราง ร่วมกันจัดงาน

บูชาครูและสร้างบุญบารมีอันยิ่งใหญ่

รายการทำบุญ

 1.เป็นเจ้าภาพมุงหลังคาศาลาพุทธานุภาพ 9 ตารางเมตร

9,999 บาท รับหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์

2.เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

 มุงหลังคาศาลาพุทธานุภาพ 1 กอง

999 บาท รับหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน หน้าตัก 3 นิ้ว จำนวน 1 องค์

3.เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาพุทธานุภาพ

299 บาท รับหลวงพ่อเงินช้าง 2600 เนื้อทองเหลือง จำนวน 1 องค์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโดยตรง

โทร.055-399-166,089-268-7398

ท่านที่ไม่สะดวกมาแต่จะร่วมบุญได้ที่

เลขบัญชี 636-0-20354-5

วัดเนินมะปราง สาขาสากเหล็ก

ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)

 

 

   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code