ขอเชิญร่วมมหามงคลพิธี ไหว้ครูบุรพาจารย์ ครอบเศียรครู และเป่ามหายันต์ตรีนิสิงเห ประจำปี 2557 พระครูสุวรรณศีลาธิคุณ (หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล)ณ.วัดบ้านแพน ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 เวลา 08.00 น. เริ่มประกอบพิธีไหว้ครู เวลา 12.00 น. ครอบเศียรครู เพื่อความเป็นสิริมงคล โดย ครูศรีนคร เฉลียงอุทิศ เวลา 14.30 น. หลวงพ่อพูน ประกอบพิธีเป่ามหายันต์ตรีนิสิงเห ยันต์ตรีนิสิงเห "เป็นวิชาพุทธาคมโบราณมีอานุภาพมาก เพราะเป็นครูแห่งยันต์ และยันต์แห่งครูทั้งปวง" มีดีทางด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาด แก้อาถรรพ์ แก้ปีชง กันเสนียดจัญไร อันตรายทั้งปวง กันคุณผี คุณไสย คุณเวทมนต์คาถา ปัดป้องอุปสรรค์ให้สูญหาย เสริมดวง เสริมชะตาราศีให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ฯลฯ ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน รับแจกวัตถุมงคล ท้าวสหัมบดีพรหม รุ่นแรก" เป็นที่ระลึก โปรดแต่งกายสุภาพ (สีใดก็ได้) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโดยตรง โทร.085-195-9045

ขอเชิญร่วมมหามงคลพิธี ไหว้ครูบุรพาจารย์

ครอบเศียรครู และเป่ามหายันต์ตรีนิสิงเห ประจำปี 2557

พระครูสุวรรณศีลาธิคุณ (หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล)

ณ.วัดบ้านแพน

ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557

ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6

เวลา 08.00 น. เริ่มประกอบพิธีไหว้ครู

เวลา 12.00 น. ครอบเศียรครู เพื่อความเป็นสิริมงคล

โดย ครูศรีนคร เฉลียงอุทิศ

เวลา 14.30 น. หลวงพ่อพูน ประกอบพิธีเป่ามหายันต์ตรีนิสิงเห

ยันต์ตรีนิสิงเห "เป็นวิชาพุทธาคมโบราณมีอานุภาพมาก

เพราะเป็นครูแห่งยันต์ และยันต์แห่งครูทั้งปวง"

มีดีทางด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาด แก้อาถรรพ์

แก้ปีชง กันเสนียดจัญไร อันตรายทั้งปวง

กันคุณผี คุณไสย คุณเวทมนต์คาถา

ปัดป้องอุปสรรค์ให้สูญหาย เสริมดวง

เสริมชะตาราศีให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ฯลฯ

ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน รับแจกวัตถุมงคล

"ท้าวสหัมบดีพรหม รุ่นแรก"

เป็นที่ระลึก โปรดแต่งกายสุภาพ (สีใดก็ได้)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโดยตรง

โทร.085-195-9045

(Root) 2014323_85645.jpg 

(Root) 2014323_85752.jpg 

(Root) 2014323_85793.jpg 

(Root) 2014323_85714.jpg 

(Root) 2014323_85682.jpg 

(Root) 2014323_85567.jpg 

(Root) 2014323_85608.jpg 

(Root) 2014323_85393.jpg 

(Root) 2014323_85444.jpg

 

(Root) 2014324_1392.jpg 

(Root) 2014323_85522.jpg 

(Root) 2014323_85484.jpg 

(Root) 2014323_85310.jpg 

(Root) 2014323_85346.jpg 

(Root) 2014323_85243.jpg 

(Root) 2014323_85645.jpg 

ขอเชิญร่วมมหามงคลพิธี ไหว้ครูบุรพาจารย์

ครอบเศียรครู และเป่ามหายันต์ตรีนิสิงเห ประจำปี 2557

พระครูสุวรรณศีลาธิคุณ (หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล)

ณ.วัดบ้านแพน

ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557

ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6

เวลา 08.00 น. เริ่มประกอบพิธีไหว้ครู

เวลา 12.00 น. ครอบเศียรครู เพื่อความเป็นสิริมงคล

โดย ครูศรีนคร เฉลียงอุทิศ

เวลา 14.30 น. หลวงพ่อพูน ประกอบพิธีเป่ามหายันต์ตรีนิสิงเห

ยันต์ตรีนิสิงเห "เป็นวิชาพุทธาคมโบราณมีอานุภาพมาก

เพราะเป็นครูแห่งยันต์ และยันต์แห่งครูทั้งปวง"

มีดีทางด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาด แก้อาถรรพ์

แก้ปีชง กันเสนียดจัญไร อันตรายทั้งปวง

กันคุณผี คุณไสย คุณเวทมนต์คาถา

ปัดป้องอุปสรรค์ให้สูญหาย เสริมดวง

เสริมชะตาราศีให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ฯลฯ

ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน รับแจกวัตถุมงคล

"ท้าวสหัมบดีพรหม รุ่นแรก"

เป็นที่ระลึก โปรดแต่งกายสุภาพ (สีใดก็ได้)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโดยตรง

โทร.085-195-9045

 

   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code