ตรุษจีนปี 2558 ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ณ.วัดสนธิ์ทองวังใหม่ ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี งานเริ่ม 15-23 กุมภาพันธ์ 2558 ตัดหวายลูกนิมิต 23 กุมภาพันธ์ เวลา 16.09 น.ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญต่างๆ จองมีดตัดหวาย ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง โทร.084-939-6009

ตรุษจีนปี 2558

ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา

ณ.วัดสนธิ์ทองวังใหม่

ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

งานเริ่ม 15-23 กุมภาพันธ์ 2558

ตัดหวายลูกนิมิต 23 กุมภาพันธ์ เวลา 16.09 น.

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญต่างๆ จองมีดตัดหวาย

ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง โทร.084-939-6009

(Root) 201461_42456.jpg

 

(Root) 201461_41183.jpg

 

(Root) 201461_41992.jpg

 

(Root) 201461_41493.jpg

 

(Root) 201461_41532.jpg

 

(Root) 201461_41571.jpg

 

(Root) 201461_41611.jpg

 

(Root) 201461_41658.jpg

 

(Root) 201461_41717.jpg

 

(Root) 201461_41771.jpg

 

(Root) 201461_41815.jpg

 

(Root) 201461_41853.jpg

 

(Root) 201461_41892.jpg

 

(Root) 201461_41929.jpg

 

(Root) 201461_41232.jpg

 

(Root) 201461_41276.jpg

 

(Root) 201461_41319.jpg

 

(Root) 201461_41362.jpg

 

(Root) 201461_41403.jpg

 

(Root) 201461_41447.jpg

 

(Root) 201461_42038.jpg

 

(Root) 201461_42107.jpg

 

(Root) 201461_42221.jpg

 

(Root) 201461_42260.jpg

 

(Root) 201461_42292.jpg

 

(Root) 201461_42325.jpg

 

(Root) 201461_42371.jpg

 

(Root) 201461_42406.jpg

 

(Root) 201461_42170.jpg

 

(Root) 201461_42456.jpg

 

(Root) 201461_41141.jpg


(Root) 2015311_61372.jpg


(Root) 2015311_61407.jpg


ตรุษจีนปี 2558

ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา

ณ.วัดสนธิ์ทองวังใหม่

ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

งานเริ่ม 15-23 กุมภาพันธ์ 2558

ตัดหวายลูกนิมิต 23 กุมภาพันธ์ เวลา 16.09 น.

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญต่างๆ จองมีดตัดหวาย


ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง โทร.084-939-6009


 

 

   
   

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code