ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่ งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา 2558 วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 5-11 มกราคม 2558 ร่วมเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวาย เป็นเจ้าภาพอุปสมบทนาคหมู่ จองผ้าไตรจีวร รับอุปสมบทหมู่ ตัดหวายลูกนิมิตวันที่ 11 มกราคม 58 เวลา 19.19 น.ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรงโทร.081-888-8326,087-287-2798

ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา 2558

ณ.วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย

ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

5-11 มกราคม 2558

ร่วมเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวาย เป็นเจ้าภาพอุปสมบทนาคหมู่

จองผ้าไตรจีวร รับอุปสมบทหมู่

ตัดหวายลูกนิมิตวันที่ 11 มกราคม 58 เวลา 19.19 น.

ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

โทร.081-888-8326,087-287-2798

(Root) 2014823_66922.jpg


(Root) 2014824_52997.jpg


(Root) 2014823_65240.jpg


(Root) 2014823_65286.jpg


(Root) 2014823_65383.jpg


(Root) 2014823_65432.jpg


(Root) 2014823_65488.jpg


(Root) 2014823_65540.jpg


(Root) 2014823_65580.jpg


(Root) 2014823_65626.jpg


(Root) 2014823_65672.jpg


(Root) 2014823_65846.jpg


(Root) 2014823_65900.jpg


(Root) 2014823_65991.jpg


(Root) 2014823_66043.jpg


(Root) 2014823_66084.jpg


(Root) 2014823_66141.jpg


(Root) 2014823_66191.jpg


(Root) 2014823_66301.jpg


(Root) 2014823_66398.jpg


(Root) 2014823_65941.jpg


(Root) 2014823_66484.jpg


(Root) 2014823_66565.jpg


(Root) 2014823_65240.jpg


(Root) 2014823_66858.jpg


(Root) 2014824_55870.jpg


(Root) 2014824_53048.jpg


(Root) 2014824_52997.jpg

ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา 2558

ณ.วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย

ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

5-11 มกราคม 2558

ร่วมเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวาย เป็นเจ้าภาพอุปสมบทนาคหมู่

จองผ้าไตรจีวร รับอุปสมบทหมู่

ตัดหวายลูกนิมิตวันที่ 11 มกราคม 58 เวลา 19.19 น.

ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

โทร.081-888-8326,087-287-2798คลิกดูแผนที่ไป วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย จ.นครสวรรค์


 

 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code