ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี
ณ.วัดมโนธรรมาราม (นางโน)
ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
สร้างหอระฆังศิลปะ 4 ภาค
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559
โทร.080-614-2285,081-736-2303
1
มีใครรู้ไม่ว่าเมืองกาญจนบุรี มีของดีในจังหวัดที่น่าไปเที่ยวชม

เป็นวัดที่ร่มเย็น เป็นต้นกำเนิดกุมารทอง บุตรนางบัวคลี่กับขุนแผน

ชมวังมัจฉา แม่ย่านางโน หลวงพ่อสมเด็จโต พระนอนโบราณ

นมัสการหลวงพ่อแบน ยึดแน่นวิปัสสนา

ขอพรเมตตา พระแม่กวนอิมได้บุญเต็มอิม

พระสังกัจจายน์ สัพเคราะห์สูญหาย

พระพรหมประกาศิต ร่ำรวยในชีวิตขอพรแม่ธรณีล้มละลายเรื่องที­่

ขอพรพระประธานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 ประกาศ 

 เชิญนมัสการได้ที่

วัดนางโน (มโนธรรมาราม)

ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

(Root) 2014916_63310.jpg


(Root) 2014916_63446.jpg


(Root) 2014916_63517.jpg


(Root) 2014916_63594.jpg


(Root) 2014916_63677.jpg


(Root) 2014916_63739.jpg


(Root) 2014916_63788.jpg


(Root) 2014916_63847.jpg


(Root) 2014916_63906.jpg


(Root) 2014916_65484.jpg


(Root) 2014916_64211.jpg


(Root) 2014916_63978.jpg


(Root) 2014916_64040.jpg


(Root) 2014916_64085.jpg


(Root) 2014916_64147.jpg


(Root) 2014916_64269.jpg


(Root) 2014916_64336.jpg


(Root) 2014916_64379.jpg


(Root) 2014916_64427.jpg


(Root) 2014916_64486.jpg


(Root) 2014916_64553.jpg


(Root) 2014916_64618.jpg


(Root) 2014916_64698.jpg


(Root) 2014916_64904.jpg


(Root) 2014916_64979.jpg


(Root) 2014916_65045.jpg


(Root) 2014916_65108.jpg


(Root) 2014916_65167.jpg


(Root) 2014916_65212.jpg


(Root) 2014916_65256.jpg


(Root) 2014916_65326.jpg


(Root) 2014916_65369.jpg


(Root) 2014916_65411.jpg
(Root) 201594_43766.jpg


(Root) 201594_43800.jpg


(Root) 201594_43837.jpg


(Root) 201594_43873.jpg


มีใครรู้ไม่ว่าเมืองกาญจนบุรี มีของดีในจังหวัดที่น่าไปเที่ยวชม

เป็นวัดที่ร่มเย็น เป็นต้นกำเนิดกุมารทอง บุตรนางบัวคลี่กับขุนแผน

ชมวังมัจฉา แม่ย่านางโน หลวงพ่อสมเด็จโต พระนอนโบราณ

นมัสการหลวงพ่อแบน ยึดแน่นวิปัสสนา

ขอพรเมตตา พระแม่กวนอิมได้บุญเต็มอิม

พระสังกัจจายน์ สัพเคราะห์สูญหาย

พระพรหมประกาศิต ร่ำรวยในชีวิตขอพรแม่ธรณีล้มละลายเรื่องที­่

ขอพรพระประธานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 ประกาศ 

 เชิญนมัสการได้ที่

วัดนางโน (มโนธรรมาราม)

ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
คลิกดูแผนที่ วัดมโนธรรมาราม (นางโน)
ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code