ขอเชิญเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก และทำบุญให้แม่ย่านางรถ ปีที่ 7 โดยพระมหาเถราจารย์ผู้ทรงวิทยาคม 12 รูป พระพิธีธรรม (พระมหานาค) วัดระฆังโฆสิตาราม สวดพุทธาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 14.49 น.ผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว จะได้รับมอบ พระขุนแผนท่านละ 1 องค์ ฟรี และขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญ ทอดกฐินสามัคคีสร้างโบสถ์ 2557 ทอด ณ.วัดแสงธรรมบุราราม ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น.(บ่ายโมง)รับเป็นเจ้าภาพกฐิน กองละ 2,557 บาท จะได้รับผ้าไตรสำหรับทอดกฐิน 1 ไตร เหรียญเงินลงยา หลวงพ่อโสธร หลวงปู่ปาน 2 หน้า ติดต่อสอบถามรายละเอียดร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินได้ที่ พระปลัดอนันต์ อานนฺโท (เจ้าอาวาส)โทร.086-932-8424 ผู้ใหญ่สัญชัย (สังข์) โทร.081-923-5061 คุณวันเพ็ญ (เอ๋) โทร081-731-5541

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก

และทำบุญให้แม่ย่านางรถ ปีที่ 7

โดยพระมหาเถราจารย์ผู้ทรงวิทยาคม 12 รูป

พระพิธีธรรม (พระมหานาค) วัดระฆังโฆสิตาราม สวดพุทธาภิเษก

ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 14.49 น.

ผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว จะได้รับมอบ

พระขุนแผนท่านละ 1 องค์ ฟรี

และขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญ

ทอดกฐินสามัคคีสร้างโบสถ์ 2557

ทอด ณ.วัดแสงธรรมบุราราม

ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น.(บ่ายโมง)

รับเป็นเจ้าภาพกฐิน กองละ 2,557 บาท

จะได้รับผ้าไตรสำหรับทอดกฐิน 1 ไตร

เหรียญเงินลงยา หลวงพ่อโสธร หลวงปู่ปาน 2 หน้า

ติดต่อสอบถามรายละเอียดร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินได้ที่

พระปลัดอนันต์ อานนฺโท (เจ้าอาวาส)

โทร.086-932-8424

ผู้ใหญ่สัญชัย (สังข์) โทร.081-923-5061

คุณวันเพ็ญ (เอ๋) โทร081-731-5541

(Root) 2014917_3496.jpg


(Root) 2014916_67358.jpg


(Root) 2014916_67404.jpg


(Root) 2014916_67440.jpg


(Root) 2014916_66395.jpg


(Root) 2014916_66456.jpg


(Root) 2014916_66811.jpg


(Root) 2014916_66859.jpg


(Root) 2014916_66903.jpg


(Root) 2014916_66950.jpg


(Root) 2014916_67003.jpg


(Root) 2014916_67042.jpg


(Root) 2014916_67097.jpg


(Root) 2014916_67145.jpg


(Root) 2014916_67208.jpg


(Root) 2014916_67267.jpg


(Root) 2014916_65710.jpg


(Root) 2014916_65763.jpg


(Root) 2014916_65809.jpg


(Root) 2014917_3496.jpg


(Root) 2014916_65857.jpg


(Root) 2014916_65898.jpg


(Root) 2014916_65949.jpg


(Root) 2014916_65993.jpg


(Root) 2014916_66040.jpg


(Root) 2014916_66092.jpg


(Root) 2014916_66155.jpg


(Root) 2014916_66205.jpg


(Root) 2014916_66259.jpg


(Root) 2014916_67311.jpg


(Root) 2014916_66345.jpg


(Root) 2014917_3403.jpg


(Root) 2014916_65639.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก

และทำบุญให้แม่ย่านางรถ ปีที่ 7

โดยพระมหาเถราจารย์ผู้ทรงวิทยาคม 12 รูป

พระพิธีธรรม (พระมหานาค) วัดระฆังโฆสิตาราม สวดพุทธาภิเษก

ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 14.49 น.

ผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว จะได้รับมอบ

พระขุนแผนท่านละ 1 องค์ ฟรี

และขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญ

ทอดกฐินสามัคคีสร้างโบสถ์ 2557

ทอด ณ.วัดแสงธรรมบุราราม

ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น.(บ่ายโมง)

รับเป็นเจ้าภาพกฐิน กองละ 2,557 บาท

จะได้รับผ้าไตรสำหรับทอดกฐิน 1 ไต้

เหรียญเงินลงยา หลวงพ่อโสธร หลวงปู่ปาน 2 หน้า

ติดต่อสอบถามรายละเอียดร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินได้ที่

พระปลัดอนันต์ อานนฺโท (เจ้าอาวาส)

โทร.086-932-8424

ผู้ใหญ่สัญชัย (สังข์) โทร.081-923-5061

คุณวันเพ็ญ (เอ๋) โทร081-731-5541


คลิกดูแผนที่ วัดแสงธรรมบุราราม จ.จสุทรปราการ


ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code