ตรุษจีน "2558" ขอเชิญเที่ยวงานบุญครั้งใหญ่ งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา ณ.วัดบ้านสูตร ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี "โบสถ์ไม้สัก ทรงไทย แห่งเดียว ในจังหวัดสุพรรณบุรี" งานเริ่ม 16-24 กุมภาพันธ์ 2558 มหรสพชมฟรีตลอดงาน ติดต่อเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวายได้ที่วัดโดยตรงโทร.087-158-5193,081-763-4133จองร้านขาย ติดต่อได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 085-254-5591

ตรุษจีน "2558"

ขอเชิญเที่ยวงานบุญครั้งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา

ณ.วัดบ้านสูตร

ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

" โบสถ์ไม้สัก ทรงไทย แห่งเดียว ในจังหวัดสุพรรณบุรี "

งานเริ่ม 16-24 กุมภาพันธ์ 2558

มหรสพชมฟรีตลอดงาน

ติดต่อเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ

เป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวายได้ที่วัดโดยตรง

โทร.087-158-5193,081-763-4133

จองร้านขาย

ติดต่อได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

โทร.085-254-5591

(Root) 2014930_68661.jpg


(Root) 2014930_66011.jpg


(Root) 2014930_65964.jpg


(Root) 2014930_66050.jpg


(Root) 2014930_66113.jpg


(Root) 2014930_67806.jpg


(Root) 2014930_67843.jpg


(Root) 2014930_67881.jpg


(Root) 2014930_67920.jpg


(Root) 2014930_67956.jpg


(Root) 2014930_67992.jpg


(Root) 2014930_68052.jpg


(Root) 2014930_68091.jpg


(Root) 2014930_68124.jpg


(Root) 2014930_68161.jpg


(Root) 2014930_68196.jpg


(Root) 2014930_68229.jpg


(Root) 2014930_68267.jpg


(Root) 2014930_68304.jpg


(Root) 2014930_68340.jpg


(Root) 2014930_68381.jpg


(Root) 2014930_68426.jpg


(Root) 2014930_68462.jpg


(Root) 2014930_68501.jpg


(Root) 2014930_68544.jpg


(Root) 2014930_68584.jpg


(Root) 2014930_68625.jpg


(Root) 2014930_68791.jpg


(Root) 2014930_78439.jpg


(Root) 2014930_79766.jpg


(Root) 2014930_68661.jpg

ตรุษจีน "2558"

ขอเชิญเที่ยวงานบุญครั้งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา

ณ.วัดบ้านสูตร

ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

" โบสถ์ไม้สัก ทรงไทย แห่งเดียว ในจังหวัดสุพรรณบุรี "

งานเริ่ม 16-24 กุมภาพันธ์ 2558

มหรสพชมฟรีตลอดงาน

ติดต่อเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ

เป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวายได้ที่วัดโดยตรง

โทร.087-158-5193,081-763-4133

จองร้านขาย

ติดต่อได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

โทร.085-254-5591คลิกดูแผนที่ วัดบ้านสูตร อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี


ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code