ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการเททองหล่อพระประธาน ในอุโบสถหลวงพ่อพระกาฬ ณ.วัดสระสี่มุม ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสุนทร วัฒนการ (เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้องเขต2) ประธานในพิธีเททองหล่อพระประธาน คุณแม่บุญมี เจริญกิมซือ หลวงพ่อพระกาฬ หลวงพ่อเสาร์ หลวงพ่อพญางูจตุโม หลวงพ่อโต องค์เจ้าพ่อพญางูใหญ่ ในวันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม 2558 กำหนดการ 10.00 น.พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ 11.00 น.ถวายภัตตราหารเพล 13.59 น.ทำการเททองหล่อพระประธาน ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่ พระไกรสร ฐิตปญโญ (รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดสระสี่มุม)โทร.032-422-169,084-465-3816,091-275-8083

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการเททองหล่อพระประธาน

ในอุโบสถหลวงพ่อพระกาฬ

ณ.วัดสระสี่มุม

ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสุนทร วัฒนการ

(เจ้าคณะตำบลเขต2)

ประธานในพิธีเททองหล่อพระประธาน คุณแม่บุญมี เจริญกิมซือ

หลวงพ่อพระกาฬ หลวงพ่อเสาร์ หลวงพ่อพญางูจตุโม

หลวงพ่อโต องค์เจ้าพ่อพญางูใหญ่

ในวันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม 2558

กำหนดการ 10.00 น.พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์

11.00 น.ถวายภัตตราหารเพล

13.59 น.ทำการเททองหล่อพระประธาน

ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่

พระไกรสร ฐิตปญโญ (รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดสระสี่มุม)

โทร.032-422-169,084-465-3816,091-275-8083

(Root) 2015125_44839.jpg


(Root) 2015125_44713.jpg


(Root) 2015125_45440.jpg


(Root) 2015125_45491.jpg


(Root) 2015125_45546.jpg


(Root) 2015125_45762.jpg


(Root) 2015125_45621.jpg


(Root) 2015125_45676.jpg


(Root) 2015125_45718.jpg


(Root) 2015125_45132.jpg


(Root) 2015125_45177.jpg


(Root) 2015125_45215.jpg


(Root) 2015125_45259.jpg


(Root) 2015125_45305.jpg


(Root) 2015125_45351.jpg


(Root) 2015125_45391.jpg


(Root) 2015125_45999.jpg


(Root) 2015125_46045.jpg


(Root) 2015125_46093.jpg


(Root) 2015125_44921.jpg


(Root) 2015125_44961.jpg


(Root) 2015125_45007.jpg


(Root) 2015125_45052.jpg


(Root) 2015125_45093.jpg


(Root) 2015125_45816.jpg


(Root) 2015125_45854.jpg


(Root) 2015125_45895.jpg


(Root) 2015125_45955.jpg


(Root) 2015125_46134.jpg


(Root) 2015125_44839.jpg


(Root) 2015125_44713.jpg

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการเททองหล่อพระประธาน

ในอุโบสถหลวงพ่อพระกาฬ

ณ.วัดสระสี่มุม

ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสุนทร วัฒนการ

(เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง เขต2)

ประธานในพิธีเททองหล่อพระประธาน คุณแม่บุญมี เจริญกิมซือ

หลวงพ่อพระกาฬ หลวงพ่อเสาร์ หลวงพ่อพญางูจตุโม

หลวงพ่อโต องค์เจ้าพ่อพญางูใหญ่

ในวันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม 2558

กำหนดการ 10.00 น.พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์

11.00 น.ถวายภัตตราหารเพล

13.59 น.ทำการเททองหล่อพระประธาน

ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่

พระไกรสร ฐิตปญโญ (รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดสระสี่มุม)

โทร.032-422-169,084-465-3816,091-275-8083คลิกดูแผนที่ วัดสระสี่มุม จ.เพชรบุรี


ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code