ขอเชิญร่วมหล่อพระพุทธชินราช หน้าตัก 40 นิ้ว และรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส วัดดอนสามง่าม หลวงปู่ตังเกียว ธมฺมสโร หลวงพ่อสมศักดิ์ สตฺตจิตโต ณ.วัดดอนสามง่าม ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี วันพุธที่ 15 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น.เททองหล่อพระพุทธชินราช ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง พระครูสังฆรักษ์ ประสาท อชิโต โทร.087-760-9699

ขอเชิญร่วมหล่อพระ

พุทธชินราช หน้าตัก 40 นิ้ว

และรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส วัดดอนสามง่าม

หลวงปู่ตังเกียว ธมฺมสโร

หลวงพ่อสมศักดิ์ สตฺตจิตโต

ณ.วัดดอนสามง่าม

ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

วันพุธที่ 15 เมษายน 2558

เวลา 13.30 น.เททองหล่อพระพุทธชินราช

ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

พระครูสังฆรักษ์ ประสาท อชิโต

โทร.087-760-9699

(Root) 2015210_80081.jpg


(Root) 2015210_80128.jpg


(Root) 2015210_80156.jpg


(Root) 2015210_80187.jpg


(Root) 2015210_80103.jpg


(Root) 2015210_79515.jpg


(Root) 2015210_80216.jpg


(Root) 2015210_79593.jpg


(Root) 2015210_79622.jpg


(Root) 2015210_79661.jpg


(Root) 2015210_79684.jpg


(Root) 2015210_79705.jpg


(Root) 2015210_79764.jpg


(Root) 2015210_79791.jpg


(Root) 2015210_79818.jpg


(Root) 2015210_79837.jpg


(Root) 2015210_79859.jpg


(Root) 2015210_79882.jpg


(Root) 2015210_79903.jpg


(Root) 2015210_79928.jpg


(Root) 2015210_79949.jpg


(Root) 2015210_79977.jpg


(Root) 2015210_79998.jpg


(Root) 2015210_80023.jpg


(Root) 2015210_80056.jpg


(Root) 2015210_80248.jpg


(Root) 2015210_80081.jpg

ขอเชิญร่วมหล่อพระ

พุทธชินราช หน้าตัก 40 นิ้ว

และรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส วัดดอนสามง่าม

หลวงปู่ตังเกียว ธมฺมสโร

หลวงพ่อสมศักดิ์ สตฺตจิตโต

ณ.วัดดอนสามง่าม

ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

วันพุธที่ 15 เมษายน 2558

เวลา 13.30 น.เททองหล่อพระพุทธชินราช

ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

พระครูสังฆรักษ์ ประสาท อชิโต

โทร.087-760-9699


ดูแผนที่ วัดดอนสามง่าม จ.กาญจนบุรี ขนาดใหญ่ขึ้น


 ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code