ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เททองหล่อพระพุทธรูป หลวงพ่อดีบุก ประทานพรวรชัย ณ.วัดหนองรี ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558 (กำหนดการเททองหล่อพระ เวลา 13.59 น.) ติดต่อสอบถามร่วมบุญ ได้ที่ เจ้าอธิการอำนาจ เขมงฺ กโร เจ้าคณะตำบลหนองรี เขต2 เจ้าอาวาสวัดหนองรีโทร.089-983-5648

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

เททองหล่อพระพุทธรูป

หลวงพ่อดีบุก ประทานพรวรชัย

ณ.วัดหนองรี

ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558

(กำหนดการเททองหล่อพระ เวลา 13.59 น.)

ติดต่อสอบถามร่วมบุญ ได้ที่

เจ้าอธิการอำนาจ เขมงฺ กโร

เจ้าคณะตำบลหนองรี เขต2

เจ้าอาวาสวัดหนองรี

โทร.089-983-5648

(Root) 2015219_85880.jpg


(Root) 2015219_85903.jpg


(Root) 2015219_85925.jpg


(Root) 2015220_1079.jpg


(Root) 2015220_1106.jpg


(Root) 2015219_85331.jpg


(Root) 2015219_85363.jpg


(Root) 2015219_85385.jpg


(Root) 2015219_85407.jpg


(Root) 2015219_85431.jpg


(Root) 2015219_85472.jpg


(Root) 2015219_85491.jpg


(Root) 2015219_85514.jpg


(Root) 2015219_85550.jpg


(Root) 2015219_85574.jpg


(Root) 2015219_85597.jpg


(Root) 2015311_61303.jpg


(Root) 2015311_61339.jpg


(Root) 2015219_85680.jpg


(Root) 2015219_85708.jpg


(Root) 2015311_61115.jpg


(Root) 2015219_85764.jpg


(Root) 2015219_85788.jpg


(Root) 2015219_85858.jpg


(Root) 2015220_1079.jpg


(Root) 2015220_1106.jpg


(Root) 2015311_61155.jpg


(Root) 2015311_61183.jpg


(Root) 2015311_61225.jpg


(Root) 2015311_61275.jpg


(Root) 2015219_85302.jpg

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

เททองหล่อพระพุทธรูป

หลวงพ่อดีบุก ประทานพรวรชัย

ณ.วัดหนองรี

ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558

(กำหนดการเททองหล่อพระ เวลา 13.59 น.)

ติดต่อสอบถามร่วมบุญ ได้ที่

เจ้าอธิการอำนาจ เขมงฺ กโร

เจ้าคณะตำบลหนองรี เขต2

เจ้าอาวาสวัดหนองรี

โทร.089-983-5648


ดูแผนที่ วัดหนองรี อ.บ่อพลอย กาญจนบุรี ขนาดใหญ่ขึ้น


ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code