ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต ณ.วัดป่าหวาย ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร งานเริ่ม 27 ธันวาคม 2558 ถึง 6 มกราคม 2559 20 ธ.ค.58 พิธีพุทธาภิเษก/27 ธ.ค.58 เปิดงาน/6 ม.ค.59 เวลา 21.09 น.ตัดหวายลูกนิมิต 5 ม.ค.59 พระมหาสมปอง แห่งวัดสร้อยทอง(พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ เทศน์สอนนาค ติดต่อเป็นเจ้าภาพงานบุญ จองมีดตัดหวาย บวชนาคหมู่ ได้ที่วัดโดยตรงโทร.083-953-3110,089-080-8009

ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต

ณ.วัดป่าหวาย

ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

งานเริ่ม 27 ธันวาคม 2558

ถึง 6 มกราคม 2559

20 ธ.ค.58 พิธีพุทธาภิเษก/27 ธ.ค.58 เปิดงาน,

6 ม.ค.59 เวลา 21.09 น.ตัดหวายลูกนิมิต,

5 ม.ค.59 พระมหาสมปอง แห่งวัดสร้อยทอง

(พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ เทศน์สอนนาค

ติดต่อเป็นเจ้าภาพงานบุญ จองมีดตัดหวาย

บวชนาคหมู่ ได้ที่วัดโดยตรง

โทร.083-953-3110,089-080-8009

(Root) 201565_39658.jpg


(Root) 201565_39703.jpg


(Root) 201565_39732.jpg


(Root) 201565_39757.jpg


(Root) 201565_39784.jpg


(Root) 201565_39903.jpg


(Root) 201565_39930.jpg


(Root) 201565_39960.jpg


(Root) 201565_39997.jpg


(Root) 201565_40027.jpg


(Root) 201565_40062.jpg


(Root) 201565_40093.jpg


(Root) 201565_40123.jpg


(Root) 201565_40153.jpg


(Root) 201565_40182.jpg


(Root) 201565_40217.jpg


(Root) 201565_39658.jpg

ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต

ณ.วัดป่าหวาย

ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

งานเริ่ม 27 ธันวาคม 2558

ถึง 6 มกราคม 2559

20 ธ.ค.58 พิธีพุทธาภิเษก/27 ธ.ค.58 เปิดงาน,

6 ม.ค.59 เวลา 21.09 น.ตัดหวายลูกนิมิต,

5 ม.ค.59 พระมหาสมปอง แห่งวัดสร้อยทอง

(พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ เทศน์สอนนาค

ติดต่อเป็นเจ้าภาพงานบุญ จองมีดตัดหวาย

บวชนาคหมู่ ได้ที่วัดโดยตรง

โทร.083-953-3110,089-080-8009