ป้ายงานปิดทองฝังลูกนิมิต 2559

ป้ายงานปิดทองฝังลูกนิมิต 2559

 (Root) 2015325_59747.jpg


(Root) 2015325_50391.jpg


(Root) 201556_48432.jpg


(Root) 2015427_85007.jpg


(Root) 201556_45788.jpg


(Root) 2015527_28028.jpg


(Root) 2015526_47559.jpg


(Root) 201565_39658.jpg


(Root) 201565_40277.jpg


(Root) 2015630_78598.jpg


(Root) 2015630_80094.jpg


(Root) 201577_51301.jpg


(Root) 2015113_64141.jpg


(Root) 201585_41566.jpg


(Root) 201624_85298.jpg


(Root) 201585_41595.jpg


(Root) 201585_41618.jpg


(Root) 2015827_5599.jpg


(Root) 201619_29064.jpg


(Root) 2015910_83131.jpg


(Root) 2015827_52055.jpg


(Root) 2015102_67361.jpg


(Root) 2015102_67880.jpg

 

(Root) 20151012_77065.jpg

 

(Root) 20151016_47888.jpg


(Root) 20151126_62302.jpg


(Root) 2016114_39139.jpg


(Root) 201623_42713.jpg

ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองและครอบครัว 

แต่อย่างมงายทำบุญ จงทำบุญตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธา
ผมได้นำภาพงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาตามสถานที่ต่างๆมาให้ทุกท่าน
 

ไปทำบุญกันครับ
กราบเรียนสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านผมได้ขับรถไปตามถนนสถานที่ต่างๆผมเจอป้าย

 

จึงนำข้อมูลมาให้ทุกท่านได้สร้างบุญสร้างกุศล คนที่มีความสุขอยู่แล้วเมื่อทำบุญ

 

ก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นและผู้ที่ไม่เคยทำบุญเมื่อได้อ่านและลองทำบุญดูนะครับ

 

ท่านจะมีความสุขกับการทำบุญอธิบายยาวมาก บุญทำแล้วมีสุขการทำบุญ

 

อย่างมงายทำบุญจงทำบุญตามกำลังทรัพย์ตามกำลังใจศรัทธา

 

ท่านจะได้บุญ ขอบคุณครับ

 

 www.thodsanon.com

084-337-8333ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2558-2559กันให้ได้นะครับ กุศลสูงส่ง

 ปี2559 ขอเชิญผู้ที่มีใจบุญใจกุศลธรรมทุกท่านร่วมกันทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต อย่าลืม อย่าลืมไปทำบุญกันให้ได้นะครับติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code