ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่ เป็นเจ้าภาพ"เททองหล่อพระ"พระพุทธมงคลร่มเย็นอุดมทรัพย์ พระโมคคัลานะ พระสารีบุตร พระอสีติมหาสาวก 80 องค์ และเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์ ณ.วัดนางชี ซอยเพชรเกษม 23 ติดกับวัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ติดต่อสอบถามร่วมบุญ เขียนแผ่นทองได้ที่วัดโดยตรง โทร.087-069-4960,089-921-3319

ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่

เป็นเจ้าภาพ"เททองหล่อพระ"

พระพุทธมงคลร่มเย็นอุดมทรัพย์

พระโมคคัลานะ พระสารีบุตร พระอสีติมหาสาวก 80 องค์

และเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์

ณ.วัดนางชี

ซอยเพชรเกษม 23 ติดกับวัดนาคปรก

ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558

ติดต่อสอบถามร่วมบุญ

เขียนแผ่นทองได้ที่วัดโดยตรง

โทร.087-069-4960,089-921-3319

(Root) 2015624_53983.jpg


(Root) 2015624_54034.jpg


(Root) 2015624_54066.jpg


(Root) 2015624_54139.jpg


(Root) 2015624_54163.jpg


(Root) 2015624_54188.jpg


(Root) 2015624_54211.jpg


(Root) 2015624_54240.jpg


(Root) 2015624_54265.jpg


(Root) 2015624_54289.jpg


(Root) 2015624_54316.jpg


(Root) 2015624_54066.jpg

ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่

เป็นเจ้าภาพ"เททองหล่อพระ"

พระพุทธมงคลร่มเย็นอุดมทรัพย์

พระโมคคัลานะ พระสารีบุตร พระอสีติมหาสาวก 80 องค์

และเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์

ณ.วัดนางชี

ซอยเพชรเกษม 23 ติดกับวัดนาคปรก

ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558

ติดต่อสอบถามร่วมบุญ

เขียนแผ่นทองได้ที่วัดโดยตรง

โทร.087-069-4960,089-921-3319ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code