ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่ งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา 2559 ณ.วัดเทพนิมิต ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง งานเริ่ม 6- 14 กุมภาพันธ์ 2559 (พิธีตัดหวายลูกนิมิต 15 กุมภาพันธ์ 2559)ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ จองมีดตัดหวายลูกนิมิต เป็นเจ้าภาพโรงทาน ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรงโทร.086-152-1268,085-2871019

ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา 2559

ณ.วัดเทพนิมิต

ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

งานเริ่ม 6- 14 กุมภาพันธ์ 2559

(พิธีตัดหวายลูกนิมิต 15 กุมภาพันธ์ 2559)

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ จองมีดตัดหวายลูกนิมิต

เป็นเจ้าภาพโรงทาน ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

โทร.086-152-1268,085-2871019

(Root) 2015630_78689.jpg


(Root) 2015630_79772.jpg


(Root) 2015630_80008.jpg


(Root) 2015630_78598.jpg


(Root) 2015630_78750.jpg


(Root) 2015630_78792.jpg


(Root) 2015630_78824.jpg


(Root) 2015630_78857.jpg


(Root) 2015630_78889.jpg


(Root) 2015630_78924.jpg


(Root) 2015630_78962.jpg


(Root) 2015630_79005.jpg


(Root) 2015630_79045.jpg


(Root) 2015630_79083.jpg


(Root) 2015630_79112.jpg


(Root) 2015630_79142.jpg


(Root) 2015630_79173.jpg


(Root) 2015630_79208.jpg


(Root) 2015630_79237.jpg


(Root) 2015630_79279.jpg


(Root) 2015630_79312.jpg


(Root) 2015630_79353.jpg


(Root) 2015630_79403.jpg


(Root) 2015630_79455.jpg


(Root) 2015630_79489.jpg


(Root) 2015630_79539.jpg


(Root) 2015630_79587.jpg


(Root) 2015630_79629.jpg


(Root) 2015630_79718.jpg


(Root) 2015630_79833.jpg


(Root) 2015630_79867.jpg


(Root) 2015630_79902.jpg


(Root) 2015630_78598.jpg

ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา 2559

ณ.วัดเทพนิมิต

ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

งานเริ่ม 6- 14 กุมภาพันธ์ 2559

(พิธีตัดหวายลูกนิมิต 15 กุมภาพันธ์ 2559)

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ จองมีดตัดหวายลูกนิมิต

เป็นเจ้าภาพโรงทาน ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

โทร.086-152-1268,085-2871019

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code