ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองยกช่อฟ้าอุโบสถ

ณ.วัดโนนฝาวพุทธาราม

ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

6-17 กุมภาพันธ์ 2559

6 ก.พ.2559 เปิดงานปิดทองฉลองอุโบสถ ทอดผ้าป่าสามัคคีถึง 13 ก.พ.2559

14 ก.พ.2559 เททองหล่อพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร

15 ก.พ.2559 ยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ ช่อ 1-3

16 ก.พ.2559 ยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ ช่อ4-6

17 ก.พ.2559 ยกช่อฟ้าอุโบสถ ช่อ1-2 และยกฉัตร 5 ชั้นมณฑปหลังคาอุโบสถ

มีมหรสพสมโภชตลอดงาน

ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่วัดโดยตรง

โทร.086-979-7471,081-001-1189

(Root) 201619_29064.jpg


(Root) 201577_51301.jpg


(Root) 201577_51436.jpg


(Root) 201577_51583.jpg


(Root) 201577_51612.jpg


(Root) 201577_51659.jpg


(Root) 201577_51688.jpg


(Root) 201577_51727.jpg


(Root) 201577_51005.jpg


(Root) 201577_51032.jpg


(Root) 201577_51055.jpg


(Root) 201577_51080.jpg


(Root) 201577_51104.jpg


(Root) 201577_51126.jpg


(Root) 201577_51148.jpg


(Root) 201577_51174.jpg


(Root) 201577_51208.jpg


(Root) 2016115_55674.jpg


(Root) 2016115_55715.jpg


(Root) 2016115_55753.jpg


(Root) 2016115_55778.jpg


(Root) 2016115_55798.jpg


(Root) 2016115_55817.jpg


(Root) 201577_50973.jpg


(Root) 201577_51965.jpg


(Root) 201577_51987.jpg


(Root) 201577_52024.jpg


(Root) 201577_51509.jpg


(Root) 201577_51534.jpg


(Root) 201577_51460.jpg


(Root) 201577_50941.jpg


(Root) 201577_51817.jpg


(Root) 201577_50865.jpg


(Root) 201577_50913.jpg


(Root) 201577_51353.jpg


(Root) 201577_51395.jpg


(Root) 201577_51901.jpg


(Root) 201577_52047.jpg


(Root) 2016115_55674.jpg


(Root) 2016115_55715.jpg


(Root) 2016115_55753.jpg


(Root) 2016115_55778.jpg


(Root) 2016115_55798.jpg


(Root) 2016115_55817.jpg


(Root) 201619_29064.jpg

ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองยกช่อฟ้าอุโบสถ

ณ.วัดโนนฝาวพุทธาราม

ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

6-17 กุมภาพันธ์ 2559

6 ก.พ.2559 เปิดงานปิดทองฉลองอุโบสถ ทอดผ้าป่าสามัคคีถึง 13 ก.พ.2559

14 ก.พ.2559 เททองหล่อพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร

15 ก.พ.2559 ยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ ช่อ 1-3

16 ก.พ.2559 ยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ ช่อ4-6

17 ก.พ.2559 ยกช่อฟ้าอุโบสถ ช่อ1-2 และยกฉัตร 5 ชั้นมณฑปหลังคาอุโบสถ

มีมหรสพสมโภชตลอดงาน

ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่วัดโดยตรง

โทร.086-979-7471,081-001-1189ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code