ตรุษจีน ปี 2559 เชิญทำบุญงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกสีมา วัดหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี งานเริ่มวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2559 จองมีดตัดหวายที่เจ้าอาวาส โทร 089-2568529. มหรสพชมฟรีตลอดงาน การเดินทางสะดวก

 


Welcome to watnongparai nongpue kanjaoaburi
ตรุษจีน ปี 2559 เชิญทำบุญงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกสีมา วัดหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี งานเริ่มวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2559 จองมีดตัดหวายที่เจ้าอาวาส โทร 089-2568529. มหรสพชมฟรีตลอดงาน การเดินทางสะดวกประมวลภาพภายใน

วัดหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

 

และเส้นทางการเดินทาง ควรถามทางเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
111111111111111111111111111111111111
 

ประชาสัมพันธิ์งานปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2559

ตรุษจีน ปี 2559 เชิญทำบุญงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกสีมา วัดหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี งานเริ่มวันที่ 5-14 กุมภาพันธ์ 2559 จองมีดตัดหวายที่เจ้าอาวาส โทร 089-2568529. มหรสพชมฟรีตลอดงาน การเดินทางสะดวก