ขอเชิญร่วมงานปิดทองหลวงปู่หลิวนั่งเต่าเรือนยักษ์ สูง 8.50 เมตร ประทับในวิหารทองหนึ่งเดียวในประเทศไทย งานเริ่ม 6-15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.วัดไร่แตงทอง ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม กลางคืนมีมหรสพให้ชม ติดต่อจองร้านค้า เป็นเจ้าภาพงานบุญได้ที่วัดโดยตรงเบอร์โทร 081-291-9614,081-942-0594

ขอเชิญร่วมงานปิดทองหลวงปู่หลิวนั่งเต่าเรือนยักษ์

สูง 8.50 เมตร ประทับในวิหารทอง

หนึ่งเดียวในประเทศไทย

งานเริ่ม 6-15 กุมภาพันธ์ 2559

ณ.วัดไร่แตงทอง

ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

กลางคืนมีมหรสพให้ชม

ติดต่อจองร้านค้า เป็นเจ้าภาพงานบุญได้

ที่วัดโดยตรงเบอร์โทร 081-291-9614,081-942-0594

(Root) 2015814_33450.jpg


(Root) 2015814_33511.jpg


(Root) 2015814_33546.jpg


(Root) 2015814_33589.jpg


(Root) 2015814_33635.jpg


(Root) 2015814_33676.jpg


(Root) 2015814_33716.jpg


(Root) 2015814_33750.jpg


(Root) 2015814_33784.jpg


(Root) 2015814_33817.jpg


(Root) 2015814_33850.jpg


(Root) 2015814_33884.jpg


(Root) 2015814_33928.jpg


(Root) 2015814_33954.jpg


(Root) 2015814_33983.jpg


(Root) 2015814_34010.jpg


(Root) 2015814_34042.jpg


(Root) 2015814_34067.jpg


(Root) 2015814_34090.jpg


(Root) 2015814_34113.jpg


(Root) 2015814_34136.jpg


(Root) 2015814_33450.jpg

ขอเชิญร่วมงานปิดทองหลวงปู่หลิวนั่งเต่าเรือนยักษ์

สูง 8.50 เมตร ประทับในวิหารทอง

หนึ่งเดียวในประเทศไทย

งานเริ่ม 6-15 กุมภาพันธ์ 2559

ณ.วัดไร่แตงทอง

ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

กลางคืนมีมหรสพให้ชม

ติดต่อจองร้านค้า เป็นเจ้าภาพงานบุญได้

ที่วัดโดยตรงเบอร์โทร 081-291-9614,081-942-0594
ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code