ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่ งานยกช่อฟ้า ปิดทองฝังลูกนิมิต ตรุษจีน 2559 งานเริ่ม 6-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.วัดพระหินวนาราม อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีมหรสพชมฟรี 9 วัน 9 คืน ตัดหวายลูกนิมิต 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.09 น.ติดต่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆได้ที่วัดโดยตรง โทร.085-445-4443,086-523-0912 พระครูสถิตปริยัติกิจ(อาจารย์เสนอ)ดร.พจน์-คุณวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ (ประธานจัดงาน)

ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่ งานยกช่อฟ้า

ปิดทองฝังลูกนิมิต ตรุษจีน 2559

งานเริ่ม 6-14 กุมภาพันธ์ 2559

ณ.วัดพระหินวนาราม

อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

มีมหรสพชมฟรี 9 วัน 9 คืน

ตัดหวายลูกนิมิต 14 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา 17.09 น.

ติดต่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆได้ที่วัดโดยตรง

โทร.085-445-4443,086-523-0912

พระครูสถิตปริยัติกิจ(อาจารย์เสนอ)

ดร.พจน์-คุณวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ (ประธานจัดงาน)

(Root) 20151012_77065.jpg


(Root) 20151012_77099.jpg


(Root) 20151012_77128.jpg


(Root) 20151012_77202.jpg


(Root) 20151012_77245.jpg


(Root) 20151012_77274.jpg


(Root) 20151012_77301.jpg


(Root) 20151012_77354.jpg


(Root) 20151012_77378.jpg


(Root) 20151012_77409.jpg


(Root) 20151012_77435.jpg


(Root) 20151012_77463.jpg


(Root) 20151012_77491.jpg


(Root) 20151012_77527.jpg


(Root) 20151012_77554.jpg


(Root) 20151012_77582.jpg


(Root) 20151012_77611.jpg


(Root) 20151012_77636.jpg


(Root) 20151012_77675.jpg


(Root) 20151012_77704.jpg


(Root) 20151012_77731.jpg


(Root) 20151012_77764.jpg


(Root) 20151012_77786.jpg


(Root) 20151012_77823.jpg


(Root) 20151012_77855.jpg


(Root) 20151012_77879.jpg


(Root) 20151012_77065.jpg

ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่ งานยกช่อฟ้า

ปิดทองฝังลูกนิมิต ตรุษจีน 2559

งานเริ่ม 6-14 กุมภาพันธ์ 2559

ณ.วัดพระหินวนาราม

อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

มีมหรสพชมฟรี 9 วัน 9 คืน

ตัดหวายลูกนิมิต 14 กุมภาพันธ์ 2559

เวลา 17.09 น.

ติดต่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆได้ที่วัดโดยตรง

โทร.085-445-4443,086-523-0912

พระครูสถิตปริยัติกิจ(อาจารย์เสนอ)

ดร.พจน์-คุณวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ (ประธานจัดงาน)


 ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code