ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระเกศรัศมีทองคำแท้

เศียรพระประธานในอุโบสถ

ณ.วัดใหญ่นครชุมน์

ต.นครชุมน์ อ.บ้านโปร่ง จ.ราชบุรี

งานเริ่ม 6-14 กุมภาพันธ์ 2559

รวมงาน 9 วัน 9 คืน

เททองหล่อพระเกศรัศมี ทุกวัน เวลา 14.29 น.

เททองหล่อพระเกศรัศมีทุกวัน 

ปิดทองพระอรหันต์ 8 ทิศ มหรสพชมฟรี

ติดต่อร่วมบุญหรือจองร้านค้าได้ที่เบอร์

โทร.087-298-8878

(Root) 20151221_82490.jpg


(Root) 20151221_82530.jpg


พื้นอุโบสถปูด้วยไม้ปุ่มะค่า
-
-
-
-(Root) 20151221_82530.jpgวีดิโอประชาสัมพันธ์หล่อพระเกศรัศมีทองคำแท้เศียรพระประธานในอุโบสถ

 

 
ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2559