ขอเชิญร่วมพิธีหล่อพระและทอดผ้าป่าสามัคคี

ณ.สำนักปฏิบัติธรรมภูพระบาทคู่แก้วนพรัตน์

ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก

ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2559

12 มีนาคม เวลา 15.37 น.พิธีหล่อพระพุทธสิหิง หน้าตัก 49 นิ้ว

13 มีนาคม เวลา 13.13 น.พิธีหล่อหลวงพ่อสำเร็จรวยทันใจ

14 มีนาคม เวลา 15.37 น.พิธีหล่อพระพุทธเมตตาบารมีโชคลาภหน้าตัก 49 นิ้ว

ทั้งสามองค์นี้ จะหล่อด้วยพญาเหล็กไหล เงินยวง ซึ่งเป็นธาตุกายสิทธิ์

ผู้ได้เข้าร่วมพิธีหล่อพระครั้งนี้ จะเสริมบารมี สะสมบุญหนุนโชคลาภ

ให้กับท่านและครวบครัว หรือติดต่อสอบถามร่วมบุญได้

ที่เจ้าสำนักโดยตรง โทร.087-007-3109,087-807-4545

(Root) 2016123_63192.jpg


(Root) 2016123_63234.jpg


(Root) 2016123_63307.jpg


(Root) 2016123_63339.jpg


(Root) 2016123_63403.jpg


(Root) 2016123_63435.jpg


(Root) 2016123_63464.jpg


(Root) 2016123_63501.jpg


(Root) 2016123_63550.jpg


(Root) 2016123_63576.jpg


(Root) 2016123_63604.jpg


(Root) 2016123_63699.jpg


(Root) 2016123_63723.jpg


(Root) 2016123_63749.jpg


(Root) 2016123_63778.jpg


(Root) 2016123_63801.jpg


(Root) 2016123_63832.jpg


(Root) 2016123_63865.jpg


(Root) 2016123_63889.jpg


(Root) 2016123_63971.jpg


(Root) 2016123_64006.jpg


(Root) 2016123_64040.jpg


(Root) 2016123_64069.jpg


(Root) 2016123_64112.jpg


(Root) 2016123_64142.jpg


(Root) 2016123_64267.jpg


(Root) 2016123_64291.jpg


(Root) 2016123_64343.jpg


(Root) 2016123_64381.jpg


(Root) 2016123_64412.jpg


(Root) 2016123_64442.jpg


(Root) 2016123_64470.jpg


(Root) 2016123_64498.jpg


(Root) 2016123_64532.jpg


(Root) 2016123_64560.jpg


(Root) 2016123_64591.jpg


(Root) 2016123_64623.jpg


(Root) 2016123_64662.jpg


(Root) 2016123_64701.jpg


(Root) 2016123_64722.jpg


(Root) 2016123_63192.jpg

ขอเชิญร่วมพิธีหล่อพระและทอดผ้าป่าสามัคคี

ณ.สำนักปฏิบัติธรรมภูพระบาทคู่แก้วนพรัตน์

ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก

ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2559

12 มีนาคม เวลา 15.37 น.พิธีหล่อพระพุทธสิหิง หน้าตัก 49 นิ้ว

13 มีนาคม เวลา 13.13 น.พิธีหล่อหลวงพ่อสำเร็จรวยทันใจ

14 มีนาคม เวลา 15.37 น.พิธีหล่อพระพุทธเมตตาบารมีโชคลาภหน้าตัก 49 นิ้ว

ทั้งสามองค์นี้ จะหล่อด้วยพญาเหล็กไหล เงินยวง ซึ่งเป็นธาตุกายสิทธิ์

ผู้ได้เข้าร่วมพิธีหล่อพระครั้งนี้ จะเสริมบารมี สะสมบุญหนุนโชคลาภ

ให้กับท่านและครวบครัว หรือติดต่อสอบถามร่วมบุญได้

ที่เจ้าสำนักโดยตรง โทร.087-007-3109,087-807-4545 
ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code