ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททอง หล่อพระประธานอุโบสถ

วันที่ 13-15 เมษายน 2559

.วัดหนองขี้ใต้(ป่ารัง)

ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว

จ.นครสวรรค์

ขอเชิญสาธุชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559 

เวลา 16.09 น. ทำพิธีเททองหล่อพระประธาน

ติดต่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

พระครูนิวุตถ์วิบูลกิจ โทร.098-763-4689

(Root) 201638_62069.jpg


(Root) 201638_62652.jpg


(Root) 201638_62683.jpg


(Root) 201638_62716.jpg


(Root) 201638_62744.jpg


(Root) 201638_62111.jpg


(Root) 201638_62141.jpg


(Root) 201638_62179.jpg


(Root) 201638_62221.jpg


(Root) 201638_62253.jpg


(Root) 201638_62283.jpg


(Root) 201638_62303.jpg


(Root) 201638_62327.jpg


(Root) 201638_62358.jpg


(Root) 201638_62388.jpg


(Root) 201638_62413.jpg


(Root) 201638_62435.jpg


(Root) 201638_62497.jpg


(Root) 201638_62538.jpg


(Root) 201638_62562.jpg


(Root) 201638_62623.jpg


(Root) 201638_62767.jpg


(Root) 201638_62798.jpg


(Root) 201638_62830.jpg


(Root) 201638_62855.jpg


(Root) 201638_62877.jpg


(Root) 201638_62683.jpg


(Root) 201638_62744.jpg

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททอง หล่อพระประธานอุโบสถ

วันที่ 13-15 เมษายน 2559

.วัดหนองขี้ใต้(ป่ารัง)

ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว

จ.นครสวรรค์

ขอเชิญสาธุชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559 

เวลา 16.09 น. ทำพิธีเททองหล่อพระประธาน

ติดต่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

พระครูนิวุตถ์วิบูลกิจ โทร.098-763-4689 
ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code