งานบุญครั้งใหญ่

ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่ปีใหม่ 2560

งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา

ณ.วัดประชุมสงฆ์

ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

(วัดอยู่ติดกับบึงฉวาก)

งานเริ่ม 28 ธันวาคม 2559 ถึง 5 มกราคม 2560

มหรสพชมฟรีตลอดงาน

ติดต่อร่วมบุญ เป็นเจ้าภาพโรงทาน

บวชนาคหมู่,จองมีดตัดหวาย,หรือร่วมบุญใหญ่ได้ที่วัดโดยตรง

โทร.086-547-3568 ผู้ใหญ่เอ,084-720-7599 ลุงสุข

(Root) 2016511_44481.jpg


(Root) 2016511_44516.jpg


(Root) 2016511_44537.jpg


(Root) 2016511_44564.jpg


(Root) 2016511_44587.jpg


(Root) 2016511_44609.jpg


(Root) 2016511_44632.jpg


(Root) 2016511_44656.jpg


(Root) 2016511_44807.jpg


(Root) 2016511_44842.jpg


(Root) 2016511_44867.jpg


(Root) 2016511_44891.jpg


(Root) 2016511_44913.jpg


(Root) 2016511_44936.jpg


(Root) 2016511_44985.jpg


(Root) 2016511_45010.jpg


(Root) 2016511_45034.jpg


(Root) 2016511_45055.jpg


(Root) 2016511_45082.jpg


(Root) 2016511_45107.jpg


(Root) 2016511_45126.jpg


(Root) 2016511_45159.jpg


(Root) 2016511_45179.jpg


(Root) 2016511_45207.jpg


(Root) 2016511_45233.jpg


(Root) 2016511_45256.jpg


(Root) 2016511_44481.jpg

งานบุญครั้งใหญ่

ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่ปีใหม่ 2560

งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา

ณ.วัดประชุมสงฆ์

ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

(วัดอยู่ติดกับบึงฉวาก)

งานเริ่ม 28 ธันวาคม 2559 ถึง 5 มกราคม 2560

มหรสพชมฟรีตลอดงาน

ติดต่อร่วมบุญ เป็นเจ้าภาพโรงทาน

บวชนาคหมู่,จองมีดตัดหวาย,หรือร่วมบุญใหญ่ได้ที่วัดโดยตรง

โทร.086-547-3568 ผู้ใหญ่เอ,084-720-7599 ลุงสุขติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code