ขอเชิญท่านผู้มีจิตเป็นบุญ มีใจเป็นกุศล

เปี่ยมล้นไปด้วยกุศลและศรัทธา

ร่วมบริจาคทรัพย์ จองเป็นเจ้าภาพ กำแพงอุโบสถ

ณ.วัดหนองหว้า

ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

ช่องละ 12,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

บริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

พระอธิการฮอลส์ ปสันโน

โทร.089-803-2420

(Root) 2016517_35131.jpg


(Root) 2016517_35165.jpg


(Root) 2016517_35186.jpg


(Root) 2016517_35211.jpg


(Root) 2016517_35230.jpg


(Root) 2016517_35251.jpg


(Root) 2016517_35270.jpg


(Root) 2016517_35293.jpg


(Root) 2016517_35316.jpg


(Root) 2016517_35335.jpg


(Root) 2016517_35360.jpg


(Root) 2016517_35380.jpg


(Root) 2016517_35409.jpg


(Root) 2016517_35429.jpg


(Root) 2016517_35456.jpg


(Root) 2016517_35476.jpg


(Root) 2016517_35498.jpg


(Root) 2016517_35524.jpg


(Root) 2016517_35550.jpg


(Root) 2016517_35571.jpg


(Root) 2016517_35591.jpg


(Root) 2016517_35642.jpg


(Root) 2016517_35668.jpg


(Root) 2016517_35686.jpg


(Root) 2016517_35705.jpg


(Root) 2016517_35730.jpg


(Root) 2016517_35754.jpg


(Root) 2016517_35778.jpg


(Root) 2016517_35798.jpg


(Root) 2016517_35819.jpg


(Root) 2016517_35839.jpg


(Root) 2016517_35862.jpg


(Root) 2016517_35883.jpg


(Root) 2016517_35901.jpg

ขอเชิญท่านผู้มีจิตเป็นบุญ มีใจเป็นกุศล

เปี่ยมล้นไปด้วยกุศลและศรัทธา

ร่วมบริจาคทรัพย์ จองเป็นเจ้าภาพ กำแพงอุโบสถ

ณ.วัดหนองหว้า

ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

ช่องละ 12,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

บริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

พระอธิการฮอลส์ ปสันโน

โทร.089-803-2420ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code