ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้าง รูปหล่อหลวงพ่อเหลือ

พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง ๐ ขนาดหน้าตัก ๕ เมตร ๕๙ เซนติเมตร

และสร้างวิหารอนุสรณ์พระครูนันทธีราจารย์

ณ.วัดสาวชะโงก

ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 16.39 น.

สร้างบุญใหญ่ กุศลใหญ่ สร้างพระใหญ่ คู่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้มีจิตศรัทธาต้องการลงชื่อเป็นเจ้าภาพในการหล่อแต่ละวาระ

หรือ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ :

พระอธิการธีรศักดิ์ ฐาตุกาโม เจ้าอาวาสวัดสาวชะโงก

โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๔๑-๕๖๑๕

(Root) 201669_40262.jpg


(Root) 201669_40295.jpg


(Root) 201669_40326.jpg


(Root) 201669_40359.jpg


(Root) 201669_40386.jpg


(Root) 201669_40412.jpg


(Root) 201669_40450.jpg


(Root) 201669_40477.jpg


(Root) 201669_40500.jpg


(Root) 201669_40528.jpg


(Root) 201669_40552.jpg


(Root) 201669_40580.jpg


(Root) 201669_40603.jpg


(Root) 201669_40627.jpg


(Root) 201669_40647.jpg


(Root) 201669_40672.jpg


(Root) 201669_40698.jpg


(Root) 201669_40723.jpg


(Root) 201669_40750.jpg


(Root) 201669_40774.jpg


(Root) 201669_40797.jpg


(Root) 201669_40818.jpg


(Root) 201669_40847.jpg


(Root) 201669_40868.jpg


(Root) 201669_40891.jpg


(Root) 201669_40916.jpg


(Root) 201669_40936.jpg


(Root) 201669_40961.jpg


(Root) 201669_40986.jpg


(Root) 201669_41012.jpg


(Root) 201669_41035.jpg


(Root) 201669_41059.jpg


(Root) 201669_41080.jpg


(Root) 201669_41107.jpg


(Root) 201669_41138.jpg


(Root) 201669_41163.jpg


(Root) 201669_41181.jpg


(Root) 201669_40262.jpg

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้าง รูปหล่อหลวงพ่อเหลือ

พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง ๐ ขนาดหน้าตัก ๕ เมตร ๕๙ เซนติเมตร

และสร้างวิหารอนุสรณ์พระครูนันทธีราจารย์

ณ.วัดสาวชะโงก

ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 16.39 น.

สร้างบุญใหญ่ กุศลใหญ่ สร้างพระใหญ่ คู่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้มีจิตศรัทธาต้องการลงชื่อเป็นเจ้าภาพในการหล่อแต่ละวาระ

หรือ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ :

พระอธิการธีรศักดิ์ ฐาตุกาโม เจ้าอาวาสวัดสาวชะโงก

โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๔๑-๕๖๑๕ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code