งานปิดทองฝังลูกนิมิต2560

อย่าลืมไปร่วมบุญใหญ่กันนะครับ

 

(Root) 201654_64396.jpg


(Root) 201654_65388.jpg


(Root) 2016511_44481.jpg


(Root) 201663_59947.jpg


(Root) 201669_51456.jpg


(Root) 2016711_81542.jpg


(Root) 2016730_44508.jpg
1

 รายชื่องานปิดทองฝังลูกนิมิต 2560
 1. 1  วัดขจรศิริ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
 2. 2 วัดเจริญธรรมาราม(วัดศูนย์) 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2560 เเขวงสายไหม เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 
 3. 3   วัดเกาะสุวรรณาราม 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 แขวงคลองถนน เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 
 4. 4   วัดไผ่เลี้ยง 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร
 5. 5   วัดหนองบัว 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2560 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 
 6. 6   วัดเขาเเทงหมู(วัดผาสุกิจวนาราม) 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
 7. 7   วัดธารน้ำร้อน 31 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
 8. 8   วัดหนองน้ำขุ่น 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 
 9. 9   วัดเขาสูงเเจ่มฟ้า 27 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
 10. 10 วัดเขาสามชั้น 21 -29  มกราคม  2560 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
 11. 11 วัดหมอเฒ่า 29 ธันวาคม 2559-2 มกราคม 2560 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
 12. 12 วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
 13. 13 วัดหนองหวาย 29 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 ต.ทุ่งกะบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 
 14. 14 วัดป่าเขาพระนอน 19-21 มีนาคม 2560 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ 
 15. 15 วัดอรัญญสถิตย์ 26 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 
 16. 16 วัดหนองเต่าทอง 28 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560  ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 
 17. 17 วัดหนองเต่า 24 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 
 18. 18 วัดสร้อยสุวรรณ 26 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 
 19. 19 วัดเพชรไพรวัลย์ 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 20.  20 วัดช่องลม 26 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 
 21. 21 วัดมรรคผดุงศรี 6-9 เมษายน 2560 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนเเก่น
 22.  22 วัดสุทธิจิตตาราม(สุทธาราม) 27 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนเเก่น 
 23. 23 วัดนามูลพุทธาวาส 30 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 
 24. 24 วัดดงกลาง 25-31 ธันวาคม 2559 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 
 25. 25 วัดเขาลูกช้าง 26 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 26.  26 วัดสนามไชย 26 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2560 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 27.  27 วัดคลองทราย 25 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 
 28. 28 วัดบ้านกลาง 26 มกราคม-1 กุมภาพันธ์  2560 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 
 29. 29 วัดสุขเดือนห้า 26 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
 30.  30 วัดวังสาคร 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.โพบางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
 31.  31 วัดหนองไม้เเก่น 26 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
 32.  32 วัดจุมเเพง 28 ธันวาคม 2559 - 1 มกราคม 2560 ต.สามสวน อ.บ้านเเท่น จ.ชัยภูมิ
 33.  33 วัดโนนชัย 29 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560  ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
 34. 34 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 9- 18 เมษายน 2560 ต.กุดชุมเเสง อ.หนองบัวเเดง จ.ชัยภูมิ 
 35. 35 วัดเม็งราย 1-3 มกราคม 2560 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 
 36. 36 วัดราษฎร์นิยม 17-19 มกราคม 2560 ต.เเม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 
 37. 37 วัดสันป่าม่วง 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เเม่ข้าวต้ม. อ.เมือง จ.เชียงราย 
 38. 38 วัดหนองกระทุ่ม 6-12 กุมภาพันธ์ 2560 ต.โป่งเเดง อ.เมือง จ.ตาก 
 39. 39 วัดสว่างอารมณ์ 13-17 มกราคม 2560 ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 
 40. 40 วัดโพธิ์สว่าง 2-5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.สีชมพู อ.นาเเก จ.นครพนม 
 41. 41 วัดโคกสว่างวนาราม 14-16 มกราคม  2560 ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม 
 42. 42 วัดนาม่วง 27-29 มกราคม 2560 ต.โคกหินแฮ๋ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
 43.  43 วัดทุ่งศรีสองเมือง(ธรรมยุต) 26 ธันวาคม 2559 - 1 มกราคม 2560 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 
 44. 44 วัดหนองตะครอง 28 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีม สีมา
 45. 45 วัดเเสนสุข 29 ธันวาคม พ.ศ.2559 - 7 มกราคม 2560 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
 46. 46 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 10-14 เมษายน 2560 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
 47.  47 วัดด่านใน 22-30 มกราคม 2560 ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 
 48. 48 วัดสระวารี 28 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 
 49. 49 วัดทุ่งมน 11-16 เมษายน 2560 ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 
 50. 50 วัดหนองปล้อง 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
 51. 51 วัดตะเคียนทอง 27 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
 52. 52 วัดหนองมะค่า 25 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
 53. 53 วัดตำแย 8-16 เมษายน 2560 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
 54. 54 วัดไทยสามัคคี 11-15 เมษายน 2560 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 
 55. 55 วัดกุดขมิ้น 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
 56. 56 วัดมงคลสุจริตธรรม(วัดเนินตะโก) 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 
 57. 57 วัดตากฟ้า(พระอารามหลวง) 30 ธันวาคม 2559 - 8 มกราคม 2560 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
 58.  58 วัดห้วยดุก 27 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 
 59. 59 วัดด่านช้าง 27 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 
 60. 60 วัดสลีพุทธาราม 30 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
 61. 61 วัดฝายเเก 29 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน 
 62. 62 วัดหนองเสม็ดวนาราม 25-31 มกราคม 2560 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินเเดง จ.บุรีรัมย์ 
 63. 63 วัดจตุคามมัชฌิมาราม(โคกกลาง) 28 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
 64. 64 วัดสุวรรโณภาส 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมเเก้ว จ.ปทุมธานี 
 65. 65 วัดหนองกุ่ม 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 66. 66 วัดหนองเสือ(วัดนิคมสามัคคี) 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 67. 67 วัดทะมะดอนเสือหมอบ 26 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 68. 68 วัดโปร่งสะเดา 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เขาไม้เเก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
 69. 69 วัดโนนฝาวพุทธาราม 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
 70. 70 วัดศักดิ์ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 
 71. 71 วัดม่อนป่าสัก 18-19 มกราคม 2559 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 
 72. 72 วัดหนองเครือซูด 26 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 
 73. 73 วัดยางขาว(ยางขาวสุทธาวาส) 24 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 
 74. 74 วัดเกาะเเก้วลำประดา 27 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
 75. 75 วัดหาดมูลกระบือ 27 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร 
 76. 76 วัดคลองน้อย 26 ธันวาคม 2559 - 6 มกราคม 2560 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 
 77. 77 วัดกระทุ่มน้ำเดือด 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 
 78. 78 วัดย่านยาว 27 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.วังฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
 79. 79 วัดวังพรม 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
 80. 80 วัดหนองขอน 25 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 
 81. 81 วัดถ้ำเสือ 25 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2560 ต.เเก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
 82. 82 วัดขุนตรา 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 83. 83 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(วัดหนองใหญ่) 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560  ต.ลาดเเค อ.ชนเเดน จ.เพชรบูรณ์ 
 84. 84 วัดดงเหล็ก 29 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2559 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 
 85. 85 วัดเสลินทราราม 30 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 
 86. 86 วัดโป่งบุญเจริญ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 5 มกราคม พ.ศ. 2560 ต.วังพิกุล อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
 87. 87 วัดศรีเทพ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
 88. 88 วัดบ้านโคกรังน้อย 27 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 
 89. 89 วัดตีบใต้ 26 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
 90. 90 วัดยางโพธิ์พัฒนาราม 29 ธันวาคม 2559 - 1 มกราคม 2560 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
 91. 91 วัดต้นม่วงคีรี 2 -5 มีนาคม 2560 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ 
 92. 92 วัดทิพโสต 2-6 มีนาคม 2560 ต.ดอนกลาง อ.โกสกุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
 93. 93 วัดโพธาราม 31 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
 94. 94 วัดรังษี 2-4 มกราคม 2560 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
 95. 95 วัดฟ้าหยาด 10 - 12 ธันวาคม 2559 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 
 96. 96 วัดป่าจันทวนาราม 24-26 ธันวาคม 2559 ต.ห้องเเซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
 97. 97 วัดบ้านหงาว 25 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 
 98. 98 วัดชำสมอ 26 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.กองดิน อ.เเกลง จ.ระยอง
 99. 99 วัดเขาน้อย 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกเเดง จ.ระยอง 
 100. 100 วัดคลองน้ำดำ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หนองไร่ อ.ปลวกเเดง จ.ระยอง 
 101. 101 วัดเขาหินเเท่น 26 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 
 102. 102 วัดบ้านเก่าต้นมะค่า 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 
 103. 103 วัดบ้านบึง 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 
 104. 104 วัดสุวรรณคีรี 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 
 105. 105 วัดหนองจอก 27  มกราคม - 4  กุมภาพันธ์ 2560 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 
 106. 106 วัดป่าสันติพุทธาราม 11-13 กุมภาพันธ์ 2560 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
 107. 107 วัดยางหัก 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์  2560 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
 108. 108 วัดพุเกตุ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 
 109. 109 วัดห้วยหมู 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 
 110. 110 วัดบ่อหวี 11-17 เมษายน 2560 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
 111. 111 วัดซับไทร 27 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
 112. 112 วัดซับไทร 27 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
 113. 113 วัดเจริญธรรม 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
 114. 114 วัดภูนเรศ 1-5 ธันวาคม 2559 ต.เเม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง 
 115. 115 วัดศรีวิชัยวนาราม 24 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 
 116. 116 วัดจันทร์สว่าง 24-30 ธันวาคม 2559 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 
 117. 117 วัดสะอาง 2-4 มกราคม 2560 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 
 118. 118 วัดสว่างวารีรัตนาราม(วัดป่าอำเภอน้ำเกลี้ยง) 14-19 กุมภาพันธ์ 2560 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 
 119. 119 วัดหนองดุมวนาวาส 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 
 120. 120 วัดป่าเวฬุวัน 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 ต.บ้านเเข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 
 121. 121 วัดเเจ้ง 28-31 มกราคม 2560 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
 122. 122 วัดบ้านหลุบเลา 2-6 กุมภาพันธ์ 2560  ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร 
 123. 123 วัดซับสมบูรณ์ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระเเก้ว 
 124. 124 วัดโนนผาสุก(เหนือ) 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระเเก้ว 
 125. 125 วัดภูเงิน 25 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์  2560 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 
 126. 126 วัดเจริญธรรม 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เจริญธรรม อ.วิหารเเดง จ.สระบุรี 
 127. 127 วัดขอนชะโงก 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองเเค จ.สระบุรี 
 128. 128 วัดป่านาบุญ 27 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 
 129. 129 วัดใหม่คลองต่าง 29 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 
 130. 130 วัดสระบัวก่ำ 27 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 
 131. 131 วัดประชุมสงฆ์ 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
 132. 132 วัดขวาง 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
 133. 133 วัดศรีพนมฯ 3-12 มีนาคม 2560 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 
 134. 134 วัดฉันเพล 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2559 ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินนริทร์ จ.สุรินทร์ 
 135. 135 วัดนาโพธิ์ 9-18 ธันวาคม 2559 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 
 136. 136 วัดป่าชุมพลบุรี 1-3 มกราคม 2560 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
 137. 137 วัดประชาสามัคคี 2-5 กุมภาพันธ์ 2560 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
 138. 138 วัดอภิรักษ์สุขวนาราม 3-10 มีนาคม 2560 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 
 139. 139 วัดสะเดารัตนาราม 14-20  กุมภาพันธ์ 2560 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 
 140. 140 วัดประสพสุข 28 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560  ต.บุฤๅษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
 141. 141 วัดโมฬีวงษา 29 ธันวาคม 2559 -3 มกราคม 2560 ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 
 142. 142 วัดหนองคูน้อย 30 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
 143. 143 วัดศรีหนองปลาขาว 10-16 เมษายน 2560 ต.ขอนเเตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 
 144. 144 วัดเจริญชัย 5-12 กุมภาพันธ์ 2560 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 
 145. 145 วัดทุ่งสว่างราษฎร์บำรุง 24-27 กุมภาพันธ์ 2560 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 
 146. 146 วัดโบสถ์ 26 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.โพธิ์ม่วงพันธิ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 
 147. 147 วัดดาวดึงษ์ 25 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560 ต.บ้านยาง อ.หัวไผ่ จ.อ่างทอง 
 148. 148 วัดสุวรรณาราม 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
 149. 149 วัดสุริยาเย็น 2-4 มกราคม 2560 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 
 150. 150 วัดวารีศรีสะอาด 23-29 ธันวาคม 2559 ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 
 151. 151 วัดกองโค 29 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 
 152. 152 วัดคลองกะพั้ว 11-15 เมษายน 2560 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 
 153. 153 วัดเขาลูกช้าง 29 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 
 154. 154 วัดเจ้าวัด 28 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 
 155. 155 วัดสุวรรณคีรี(ควนมูสัง) 2-5 มีนาคม 2560 ต.จูปิง รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองและครอบครัว 

แต่อย่างมงายทำบุญ จงทำบุญตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธา
ผมได้นำภาพงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาตามสถานที่ต่างๆมาให้ทุกท่าน
 

ไปทำบุญกันครับ
กราบเรียนสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านผมได้ขับรถไปตามถนนสถานที่ต่างๆผมเจอป้าย

 

จึงนำข้อมูลมาให้ทุกท่านได้สร้างบุญสร้างกุศล คนที่มีความสุขอยู่แล้วเมื่อทำบุญ

 

ก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นและผู้ที่ไม่เคยทำบุญเมื่อได้อ่านและลองทำบุญดูนะครับ

 

ท่านจะมีความสุขกับการทำบุญอธิบายยาวมาก บุญทำแล้วมีสุขการทำบุญ

 

อย่างมงายทำบุญจงทำบุญตามกำลังทรัพย์ตามกำลังใจศรัทธา

 

ท่านจะได้บุญ ขอบคุณครับ

 

 www.thodsanon.com

084-337-8333

ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2559-2560กันให้ได้นะครับ กุศลสูงส่ง

 ปี2560 งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต อย่าลืม อย่าลืมไปทำบุญกันให้ได้นะครับ


 


ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code