ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญครั้งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ตรุษจีน 2560

ณ.วัดเก่าต้นมะค่า 

ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560

ตัดหวายลูกนิมิต 6 กุมภาพันธ์ 2560

มหรสพชมฟรี ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ

ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

พระปลัดองอาจ อธิปุญโญ

โทร.089-052-3126

(Root) 2016711_81542.jpg


(Root) 2016711_81819.jpg


(Root) 2016711_81854.jpg


(Root) 2016711_81883.jpg


(Root) 2016711_81911.jpg


(Root) 2016711_81939.jpg


(Root) 2016711_81971.jpg


(Root) 2016711_82000.jpg


(Root) 2016711_82027.jpg


(Root) 2016711_82054.jpg


(Root) 2016711_82082.jpg


(Root) 2016711_82108.jpg


(Root) 2016711_82138.jpg


(Root) 2016711_82163.jpg


(Root) 2016711_82190.jpg


(Root) 2016711_82216.jpg


(Root) 2016711_82241.jpg


(Root) 2016711_82269.jpg


(Root) 2016711_82298.jpg


(Root) 2016711_82327.jpg


(Root) 2016711_82350.jpg


(Root) 2016711_82375.jpg


(Root) 2016711_82407.jpg


(Root) 2016711_82433.jpg


(Root) 2016711_82467.jpg


(Root) 2016711_82490.jpg


(Root) 2016711_82517.jpg


(Root) 2016711_82539.jpg


(Root) 2016711_82561.jpg


(Root) 2016711_81542.jpg

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญครั้งใหญ่

งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ตรุษจีน 2560

ณ.วัดเก่าต้นมะค่า 

ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560

ตัดหวายลูกนิมิต 6 กุมภาพันธ์ 2560

มหรสพชมฟรี ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆ

ได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง

พระปลัดองอาจ อธิปุญโญ

โทร.089-052-3126ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code