ขอเชิญชาวพุทธผู้ใจดี เศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่าน

ร่วมสร้างอุโบสถ(แบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ)
ตามแบบพระราชทาน พระราชานุมัติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
เนี่องจากอุโบสถหลังเก่าเกิดการทรุดตัวลงและทรดโทรมมาก
อีกทั้งเวลาน้ำทะเลหนุนจะท่วมอุโบสถทุกปี
จึงขอเชิญชาวพุทธผู้ใจดี เศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่าน
ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เป็นเจ้าภาพซื้อกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ แผ่นละ 100 บาท(ตารางเมตร ละ 999 บาท)
ทำพื้นโบสถ์ พื้นหินขัด (ตารางเมตร ละ 999 บาท)
ติดต่อร่วมบุญได้ที่ พระมหาเฮง เจ้าอาวาส
โทร.085-125-3791
Email:Watklongkon@windowslive.com

ขอเชิญชาวพุทธผู้ใจดี เศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่าน
ร่วมสร้างอุโบสถ(แบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ)
ตามแบบพระราชทาน พระราชานุมัติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
เนี่องจากอุโบสถหลังเก่าเกิดการทรุดตัวลงและทรดโทรมมาก
อีกทั้งเวลาน้ำทะเลหนุนจะท่วมอุโบสถทุกปี
จึงขอเชิญชาวพุทธผู้ใจดี เศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่าน
ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
เป็นเจ้าภาพซื้อกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ แผ่นละ 100 บาท(ตารางเมตร ละ 999 บาท)
ทำพื้นโบสถ์ พื้นหินขัด (ตารางเมตร ละ 999 บาท)
ติดต่อร่วมบุญได้ที่ พระมหาเฮง เจ้าอาวาส
โทร.085-125-3791
Email:Watklongkon@windowslive.com

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code