ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาปิดทองลูกนิมิต

ณ.วัดตากฟ้า พระอารามหลวง
ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
งานเริ่ม 28 ธันวาคม 2559 ถึง 8 มกราคม 2560
"มหาบุญครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิต ปิดทองลูกนิมิตพระอุโบสถวัดหลวง"
โชคดีรับปีใหม่ สุขใจและได้บุญ
พระราชปัญญาเวที
เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
รองเจ้าคณะภาค 4 ประธานจัดงาน
ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่เบอร์
โทร.089-968-1853,080-106-4414,082-175-4346,
083-487-2999,081-973-19351
ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาปิดทองลูกนิมิต
ณ.วัดตากฟ้า พระอารามหลวง
ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
งานเริ่ม 28 ธันวาคม 2559 ถึง 8 มกราคม 2560
"มหาบุญครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิต ปิดทองลูกนิมิตพระอุโบสถวัดหลวง"
โชคดีรับปีใหม่ สุขใจและได้บุญ
พระราชปัญญาเวที
เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
รองเจ้าคณะภาค 4 ประธานจัดงาน
ติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่เบอร์
โทร.089-968-1853,080-106-4414,082-175-4346,
083-487-2999,081-973-1935

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code