ขอเชิญสาธุชนร่วมงานประเพณี

บุญพระเวสฟังเทศน์มหาชาติ
ณ.สำนักสงฆ์แอนด์สามสี่ธัมมิการาม
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
งานเริ่มวันที่ 25-27 มีนาคม พ.ศ.2560
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560
 เวลา 15.00 น.ร่วมขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง
เวลา 17.00 น.ฟังเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2560
 เวลา 05.00 น.แห่ข้าวพันก้อน
เวลา 09.00 น.ฟังเทศน์ 3 ธรรมมาส (ภาษาอีสาน)
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560
เวลา 09.00 น.ฟังเทศน์ 3 ธรรมมาส (ภาคกลาง)
ทางสำนักสงฆ์คลองสามแอนด์สี่ธัมมิการาม
จึงขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์
ได้ที่เจ้าสำนักโดยตรงโทร.061-048-1198,087-830-8322
(รายได้ทั้งหมดเพื่อบำรุงสำนักสงฆ์ต่อไปเพราะยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก)1
ขอเชิญสาธุชนร่วมงานประเพณี
บุญพระเวสฟังเทศน์มหาชาติ
ณ.สำนักสงฆ์แอนด์สามสี่ธัมมิการาม
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
งานเริ่มวันที่ 25-27 มีนาคม พ.ศ.2560
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560
 เวลา 15.00 น.ร่วมขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง
เวลา 17.00 น.ฟังเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2560
 เวลา 05.00 น.แห่ข้าวพันก้อน
เวลา 09.00 น.ฟังเทศน์ 3 ธรรมมาส (ภาษาอีสาน)
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560
เวลา 09.00 น.ฟังเทศน์ 3 ธรรมมาส (ภาคกลาง)
ทางสำนักสงฆ์คลองสามแอนด์สี่ธัมมิการาม
จึงขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์
ได้ที่เจ้าสำนักโดยตรงโทร.061-048-1198,087-830-8322
(รายได้ทั้งหมดเพื่อบำรุงสำนักสงฆ์ต่อไปเพราะยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก)


ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code