ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธาน

หลวงพ่อรวยมหาลาภ เป็นพระประธานในอุโบสถ์ ขนาด 69 นิ้ว
ณ.วัดวังวารีศรีศรัทธาราม (คุ้งหมูสี)
ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ในวันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 เวลา 18.09 น.
ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระอธิการกฤติกร อตฺถโรจโน(เจ้าอาวาส)
โดยตรงโทร.086-455-06951
1
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธาน
หลวงพ่อรวยมหาลาภ เป็นพระประธานในอุโบสถ์ ขนาด 69 นิ้ว
ณ.วัดวังวารีศรีศรัทธาราม (คุ้งหมูสี)
ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ในวันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 เวลา 18.09 น.
ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระอธิการกฤติกร อตฺถโรจโน(เจ้าอาวาส)
โดยตรงโทร.086-455-0695


ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code