ขอเชิญชาวพุทธผู้ใจดี เศรษฐีผู้ใจบุญ
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี
เพื่อเทปูนรอบอุโบสถจำ 2,400 ตารางเมตรๆละ 200 บาท

ณ.วัดทุ่งหญ้าคา
ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
ใน วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560
(แรม 10 ค่ำ เดือน 11)
ติดต่อสอบถามร่วมบุญ
ได้ที่ พระครูปลัดศักดิ์ดา ปิยธฺมโม(เจ้าอาวาส) โทร.091-843-9994
1

11
ขอเชิญชาวพุทธผู้ใจดี เศรษฐีผู้ใจบุญ
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี
เพื่อเทปูนรอบอุโบสถจำ 2,400 ตารางเมตรๆละ 200 บาท
"ท่านใดมีความประสงค์จะเป้นเจ้าภาพ ปูนซีเเพค 1คัน
จำนวน 5 คิว จำนวนเงิน 7,500 บาท"
ณ.วัดทุ่งหญ้าคา
ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
ใน วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560
(แรม 10 ค่ำ เดือน 11)
ติดต่อสอบถามร่วมบุญ
ได้ที่ พระครูปลัดศักดิ์ดา ปิยธฺมโม(เจ้าอาวาส) โทร.091-843-9994

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code