ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

และเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานพร หน้าตัก 59 นิ้ว
ด้วยความศรัทธาในองค์สมเด็จองค์ปฐมปางประทานพร
ประดิษฐานไว้ในศาลาสวดมนต์ เพื่อน้อมถวายในพุทธบูชา
ณ.วัดหนองโรง
ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
กำหนดการ 
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 (ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12)
เวลา 19.30 น.เจริญพระพุทธมนต์ โหมกฐิน
วันศุกร์ที่ 3พฤศจิกายน 2560 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)
เวลา 10.30 น.ทอดกฐินสามัคคี
เวลา 14.30 น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดธรรมจักรกัปวัฒนสูตร
เวลา 15.30 น.พิธีเททองหล่อพระประทานพร
กลางคืนลอยกระทง/ลอยเคราะห์/ลอยโรค/ลอยภัย
บริเวณสระน้ำเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา
ติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
พระครูกาญจนเมธาภรณ์ โทร.081-986-8970 (เจ้าอาวาสวัดหนองโรง)
คณะกรรมการ โทร.093-640-3721,098-706-9882
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
และเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานพร หน้าตัก 59 นิ้ว
ด้วยความศรัทธาในองค์สมเด็จองค์ปฐมปางประทานพร
ประดิษฐานไว้ในศาลาสวดมนต์ เพื่อน้อมถวายในพุทธบูชา
ณ.วัดหนองโรง
ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
กำหนดการ 
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 (ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12)
เวลา 19.30 น.เจริญพระพุทธมนต์ โหมกฐิน
วันศุกร์ที่ 3พฤศจิกายน 2560 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)
เวลา 10.30 น.ทอดกฐินสามัคคี
เวลา 14.30 น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดธรรมจักรกัปวัฒนสูตร
เวลา 15.30 น.พิธีเททองหล่อพระประทานพร
กลางคืนลอยกระทง/ลอยเคราะห์/ลอยโรค/ลอยภัย
บริเวณสระน้ำเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา
ติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่
พระครูกาญจนเมธาภรณ์ โทร.081-986-8970 (เจ้าอาวาสวัดหนองโรง)
คณะกรรมการ โทร.093-640-3721,098-706-9882

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code