ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่ตอนรับปีใหม่
งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา 2561
ณ.วัดป่าเรไรย์
ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
27 ธันวาคม 2560 ถึง 4 มกราคม 2561
มีมหรสพสมโภชชมฟรีตลอดงาน
ตัดหวาย 4 มกราคม 2561
ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวาย
เป็นเจ้าภาพบวชนาคหมู่ เป็นเจ้าภาพโรงทาน
ได้ที่วัดโดยตรงโทร.087-317-7636 (พระปลัดวิชาญ เตชวโร)เจ้าอาวาส
081-680-7859 (ผู้ใหญ่สราวุธ ทับพุ่ม) 084-817-8515 (รองวิชัย คนไหว)1

1

1
1

ขอเชิญร่วมงานบุญครั้งใหญ่ตอนรับปีใหม่
งานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา 2561
ณ.วัดป่าเรไรย์
ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
27 ธันวาคม 2560 ถึง 4 มกราคม 2561
มีมหรสพสมโภชชมฟรีตลอดงาน
ตัดหวาย 4 มกราคม 2561
ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวาย
เป็นเจ้าภาพบวชนาคหมู่ เป็นเจ้าภาพโรงทาน
ได้ที่วัดโดยตรงโทร.087-317-7636 (พระปลัดวิชาญ เตชวโร)เจ้าอาวาส
081-680-7859 (ผู้ใหญ่สราวุธ ทับพุ่ม) 084-817-8515 (รองวิชัย คนไหว)


ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code 

*******************************************************